Ura eta zaborra

Ura eta zaborra

 •   Noiz egin?
  • 2. hiruhilekoan kaleratuko da deialdia.
 •   Non?
  • Udaletxean
 •   Zer aurkeztu behar da?
  • Eskabide-orria behar bezala beteta (ikusi behean Eskabide-orria izeneko fitxategia)
  • Nortasun-agiriaren fotokopia
  • Banketxe edo aurrezki kutxaren agiria, kontu korrontearen titularra zarela egiaztatzen duena
  • Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko zerga-betebeharrak egunean dituzula egiaztatuko duen agiria
  • Ogasuneko azken urteko informazio fiskala
  • Bizikidetza unitatearen diru-sarreren agiriak(nominak, pentsioen agiriak, langabezia, kontuen mugimenduak, hala badagokio ...)
  • Azken 4 ordainketen fakturak
  • Etxebizitza gastuen agiriak (alokairua, mailegua)