Obra txikietako baimena

Obra txikietako baimena

Kontzeptua edo definizioa

Baimena derrigorrezkoa izango da eraikinetan, etxebizitzetan eta lokaletan mota honetako obrak egitean: egiturazkoak ez diren tabikeak aldatzea, azaleraren %25etik gorako teilaberritze-lanak, fatxadak pintatzea jatorrizkoa ez den moduan, e.a.

Eraikuntzaren Antolaketari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen arabera, proiekturik behar ez duten obrak izatea.

Beharrezko dokumentazioa

  1. Obra Txikitarako lizentziarako eskaera-orria.
  2. Obraren aurrekontua.
  • Epea: 20 egun.
  • Zenbatekoa: Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga ordainduko da, dagokion ordenantza fiskalean ezarritakoaren arabera.
  • Bulegoko ordutegia: Astelehenetik Ostiralera: 9:00-14:00

Harremanetarako

  • Telefonoa: 943-69-13-33
  • Posta elektronikoa: irura@irura.net

Beste zenbait ohar interesgarri:

Dagokion baimena eskatu behar da obrengatik bide publikoa okupatu behar bada.

Informazio erlazionatua

  Eskaera (Obra txikietako baimena)