Lan eskaintzak
Urnietako Udaleko HAZeko informatzaile lanpostua eta Irurako Udaleko Idazkaritzako administrari lanpostua oposizio-lehiaketa bidez betetzeko oinarri arautzaileak. Eskaerak aurkezteko epea: Azaroaren 3 arte, egun hau barne.