Lan eskaintzak

Oharra: Oposizio-faseko bigarren ariketaren emaitzak.
Eskaerak aurkezteko epea: Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.
Irurako Udalaren Eginkizun Anitzetako Ofizial plaza lehiaketaoposizio askez betetzeko oinarriak.

SARTU PROZESUETARA


Eskaerak aurkezteko epea: Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.
Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. art. (oposizio-lehiaketa) eta 8. xedapen gehigarrietatik (lehiaketa) eratorritako aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa prozesuak arautzeko oinarri orokorrak eta espezifikoak