Inscripción al Gazteleku • Título

Gaztelekuan izena ematea

DLYFormulario

Gaztelekuan izen-ematea

Nerabearen datuak

Tutorearen datuak

Informazioa bidaltzeko baimena

OHARRA

Baimena ematen diot Irurako Udalari norbanakoen datuak tratatzeko, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoari jarraituz, baita 2016/679 Erregelamenduak (EB) 2016ko apirilaren 27koak, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duenak xedatutakoari ere.

Informazio gehiago nahi baduzu, (www.irura.eus) egoitza elektronikoko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Segurtasunari buruzko Politikaren atala kontsultatu.