Dokumentuak
pdf
72.82 KB
2017·03·08 bandoak

Alkate jaunak dekretu bidez one tsi tako 2017 urteko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren errolda jendeaurreko informaziora jar tzen da.

pdf
72.1 KB
2017·03·08 bandoak

2017ko otsailaren 22an egindako ezohizko bilkuran Udalba - tzak hasierako onarpena eman zion 2017ko jardunaldirako Udal Aurrekontu Orokorraren espedienteari eta Langileen Plantilla eta Lanpostuen Zerrendari.

pdf
1.02 MB
2016·07·28 bandoak

2016ko abuztuaren 1 egunean zentzu aldaketa egingo da Biltegi Kalean.

pdf
1.59 MB
2016·06·12 bandoak

Herriko trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko bandoa

pdf
1.59 MB
2016·02·05 bandoak

UEUko eta EHUko euskarazko ikastaroetarako diru-laguntzen deialdia - 2016

pdf
89.75 KB
2016·02·05 bandoak

Kaskailu plazako haur-parkea estaltzeari buruzko azalpena Irurako herritarrei.

pdf
109.47 KB
2016·05·25 2016
Irurako udaletxean, 2016ko martxoaren 22an, arratsaldeko 19:30ean, lehen deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ezohiko osoko bilkura egiteko. Mahaiburua Ana Jesús Leunda Gurruchaga izan da, korporazioko alkate-lehendakaria, eta gaiak aztertzeko zinegotzi hauek agertu dira:
pdf
236.38 KB
2016·02·05 2016
Irurako udaletxean, 2016ko otsailaren 23an, arratsaldeko 19:30ean, lehen deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ohiko osoko bilkura egiteko. Mahaiburua Ana Jesus Leunda Gurruchaga izan da, udalbatzako alkatelehendakaria, eta gai-zerrendako gaiak aztertzeko, zinegotzi hauek agertu dira:
pdf
104.76 KB
2016·02·05 2016
Irurako udaletxean, 2016ko otsailaren 16an, arratsaldeko 19:30ean, lehen deialdia egin ondoren, Udalbatza bildu da ezohiko osoko bilkura egiteko. Mahaiburua Ana Jesús Leunda Gurruchaga izan da, korporazioko alkate-lehendakaria, eta gaiak aztertzeko zinegotzi hauek agertu dira: