Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 621.000€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 256.000€
4 Transferentzia arruntak 1.337.000€
5 Ondare sarrerak 5.000€
6 Kapital transferentziak 62.000€
7 Finantza aktiboak 1.000€
8 Pasibo finantzieroak 500€
  Guztira 2.312.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 885.500€
2 Ondasun arrunten erosketa 584.000€
3 Finantza gastuak 1.500€
4 Transferentzia arruntak 330.200€
5 Inbertsio errealak 435.300€
6 Kapital transferentziak 75.000€
7 Finantza aktiboak 500€
8 Finantza pasiboak 500€
  Guztira 2.312.500€