Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2021eko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua

Izena

Euro

1

Zuzeneko zergak

625.000€

2

Zeharkako zergak

30.000€

3

Tasak eta bestelako sarrerak

296.000€

4

Transferentzia arruntak

1.407.000€

5

Ondare sarrerak

5.000€

6

Kapital transferentziak

42.000€

7

Finantza aktiboak

1.000€

8

Pasibo finantzieroak

500€

 

Guztira

2.406.500€

 

Gastuak

Kapitulua

Izena

Euro

1

Pertsonal gastuak

903.500€

2

Ondasun arrunten erosketa

642.900€

3

Finantza gastuak

1.500€

4

Transferentzia arruntak

425.100€

5

Inbertsio errealak

377.500€

6

Kapital transferentziak

55.000€

7

Finantza aktiboak

500€

8

Finantza pasiboak

500€

 

Guztira

2.406.500€

Informazio erlazionatua

2021eko Udal Aurrekontuaren behin betiko onarpena