Laguntzak eta dirulaguntzak - Indarrean

Uraren, zaborraren, saneamenduaren eta ondasun higiezinen gaineko zergaren gastuari aurre egiteko herritarrentzako dirulaguntzen oinarriak eta 2023ko deialdia

2023·06·20
Irurako udalerrian ura, zaborra eta saneamenduaren ordainketei aurre egiteko herritarrei dirulaguntzak emateko deialdia.
  1. 2023ko Deialdia 2023·06·20
    Ekainaren 6an 155/2023 Alkate De kre tuaren bidez onartu ondoren, argitara ematen da 2023ko deialdia (Esp.: 2023DILG0003), dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz.