Laguntzak eta dirulaguntzak - Indarrean

Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak euskaraz antolatzen dituzten ikastaroetan ikasteko dirulaguntzen oinarriak eta 2023ko deialdia.

2023·06·20
2023ko udan UEUk eta EHUk euskaraz antolatzen dituzten ikastaroetan ikasteko, Irurako herritarrei dirulaguntzak emateko deialdia.
  1. 2023ko Deialdia 2023·06·20
    Ekainaren 6an 158/2023 Alkate De kre tuaren bidez onartu ondoren, argitara ematen da 2023ko deialdia (Esp.: 2023DILE0016), dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz.