Berriak COVID-19

Koronabirusa dela eta laguntza psikologikoa

Iruran, bi mila hogeiko martxoaren hogeita zazpian, eguerdiko ordu batean, udaletxeko bulego ofizialean, eta neronek Miguel Antonio Anizabalaga Brusin korporazioko idazkari kontu-hartzaileak lagunduta, Gorka Murua Macuso alkatelehendakariak zera dio

2020·03·27


Iruran, bi mila hogeiko martxoaren hogeita zazpian, eguerdiko ordu batean, udaletxeko bulego ofizialean, eta neronek Miguel Antonio Anizabalaga Brusin korporazioko idazkari kontu-hartzaileak lagunduta, Gorka Murua Macuso alkatelehendakariak zera dio:

Koronabirus pandemiak herrian eragindako heriotzak eta heriotz horien egoerak, hau da, bakardadea, familiaren berrogeialdia, agurrik gabeak, dolua lantzeko ezintasuna, guzti honek familietan eragin kaltegarria eragiten du.

Horren aurrean eta Alkatetza honi, azaroaren 28ko 256811986 Errege Dekretuaz onartutako Entitate Lokaletako Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen ]uridikoko Arautegiko 4L art.-ko 21 lerrokadak adierazten dizkion
eskuduntzen arabera,

Erabaki dut

  • Familiako kideren bat hil zaien herritarrei prozesu honetan laguntzeko, psikologian aditu baten Laguntza jartzea, nahi duenarentzat. Laguntza teléfono edo bideo-deia bidezko saioa izango da.

Honetaz guzlaz fede eman dut, nik, idazkari kontu-hartzaileak, goian adierazitako egun eta orduary eta nirekin batera sinatu du alkate-lehendakariak adostasunaren adier azgarri.

Informazioa  gehiago lortzeko udaleko telefonan 943 691 333 edo gizarte@irura.eus helbide elektronikoan