Dokumentuak

Irurako udal etxebizita tasatuen ordenantzaren behin betiko onarpena

Irurako udal etxebizita tasatuen ordenantzaren behin betiko onarpena

Udalba­tzak, 2010eko urtarrilaren 26an egindako batza­rrean, behin betiko onespena eman dio Irurako udal etxe­bizi­tza tasatuen ordenan­tzari.