Dokumentuak

Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteen eguneraketa