Web edukia bistaratu
Berriak
Atzealdea

2019ko jardunaldirako Udal Aurrekontu Orokorraren espedientea

Interesatuek aztertu ahal izango dute espedientea eta, hala nahiko balute bidezko iritzitako errekurtso edo murtziloak tartejarri.

2019·01·22

  • Aztertzeko epea eta bere kasuan erreklamazioak tartejartzekoa: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN ager tzen den hurrengo egunetik 15 lanegunekoa.
  • Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko Sarrera-Erregistro Orokorrean, lan orduetan.
  • Noren aurrean erreklama tzen da: Udal Plenoa.

Aipatu epea inongo erreklamaziorik gabe igaro tzen bada, behin betiko onartu tzat joko da aipatutako dokumentua, beste akordiorik hartu gabe.