Dokumentuak

2017 urteko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren errolda

2017 urteko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren errolda

Alkate jaunak dekretu bidez one tsi tako 2017 urteko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren errolda jendeaurreko informaziora jar tzen da.