Laguntzak eta diru-laguntzak - Amaituta

2023. urtean euskara ikasten aritu diren herritarrei zuzendutako dirulaguntzen oinarriak eta 2023ko deialdia.

2023·06·20
2023. urtean euskara ikasten aritu diren Irurako herritarrei dirulaguntzak emateko deialdia.
  1. 2023ko Deialdia 2023·06·20
    Ekainaren 6an 157/2023 Alkate De kre tuaren bidez onartu ondoren, argitara ematen da 2023ko deialdia (Esp.: 2023DILE0015), dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz.