Dokumentuak

2017ko 1. Kreditu Aldaketa

2017ko 1. Kreditu Aldaketa

Udalbatzarrak, 2017ko martxoaren 28an eginiko bileran, hasiera batez onartu du Kreditu Aldaketarako 1 zk.dun Espedientea, 2017ko Aurrekontuaren barruan