Visor de contenido web
Noticias
Atrás

¿Cuánto euskera se escucha en las calles de Irura?

En 2021 medimos el uso de las lenguas en las calles de Irura y con la ayuda de UEMA hemos analizado los resultados de la medición.

05·05·2022

Euskararen egoerari buruzko aldagai garrantzitsuenetako bat da kaleko erabilera, eta, hori aztertzeko asmoz, erabilera neurtu da UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko herrietan. Guztira 93 udalerritan egin dira azterketak 2021ean, eta Iruran ere bai.

Neurketa horien bidez, kaleko erabilerari buruzko analisi xehea egin ahal izan dugu. Batetik, Iruran bertan: herriko neurketaren emaitzak aztertu dira, aldagai nagusiekin gurutzatuta. Bestetik, UEMAn, udalerri guztietako emaitzak hartuta, analisi sakona eginez.

Bi dokumentu sortu ditugu: emaitza nagusiak laburbiltzen dituen esku-orria, alde batetik, eta emaitzen txosten osoa, bestetik.

El uso en la calle es una de las variables más importantes sobre la situación del euskera y, con el objetivo de analizarlo, se ha medido su uso en los pueblos de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes UEMA. En total se han realizado exámenes en 93 municipios en 2021 y también en Irura.

Estas mediciones nos han permitido realizar un análisis detallado del uso de la calle. Por un lado, en la propia Irura: se han analizado los resultados de la medición local, cruzados con las principales variables. Por otro lado, UEMA realiza un análisis exhaustivo de los resultados de todos los municipios.

Se han creado dos documentos: un folleto resumen de los principales resultados y un informe completo de los resultados.

Dokumentuak / Documentos

 

Dokumentua deskargatu / Descargar documento

Emaitza nagusien esku-orria / Folleto de principales resultados [pdf]