Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Abierto el plazo de inscripción para el Enplegunea para demandantes de empleo

La séptima edición del Encuentro del Mercado Laboral de Tolosaldea se celebrará el 3 de diciembre en el Centro Lehiberri.

26·11·2021

  • Ia 400.000 euro banatuko dira Tolosaldeko enpresen artean, eta gehienera ere 63 kontratazio sustatuko dira, berriak nahiz lehenagotik egindakoak.
  • Enpresen lan-eskaintzak argitaratzeko epea amaitu den arren, kreditua agortu bitarte egiten diren eskaerak ere onartuko dira.

Bueltan da Enplegunea. Tolosaldeko Lan Merkatuaren Topaketaren zazpigarren edizioa abenduaren 3an ospatuko da, Lehiberri Zentroan.

Bi oinarri izan ohi ditu Enpleguneak: batetik, kontratazioak sustatzeko eskualdeko enpresei Lanbideren bitartez ematen zaizkien diru-laguntzak; eta enpresen eta lan eskatzaileen aurrez aurreko elkarrizketak, bestetik.

Aurten, Lanbidek ia 400.000 euro bideratu ditu eskualdera, eta gehienera ere 63 kontrataziok jasoko dute diru-laguntza. Bada orain arteko edizioekin alderatuta aldaketa bat: aurten, lehen aldiz, urte osoan zehar egindako kontratazioak ere lagunduko dira diruz, nahiz eta baremazioan kontratazio berriak lehenetsi diren, lanpostu berrien sorrera sustatzeko.

Lan-eskaintza berrien zerrenda osoa ikusgai da Tolosaldea Garatzenen web orrian, eta lan bila dabiltzan Tolosaldeko biztanleek izena emateko aukera dute jada. Enpresa bakoitzak bilatzen duen profilera hobekien egokitzen diren hautagaiak aukeratu eta elkarrizketatzeko aukera izango du, abenduaren 3an Lehiberri Zentroan.

Enpresentzat lan-eskaintzak argitaratzeko edo diru-laguntza eskaerak egiteko epea amaitu bada ere, kreditua agortu bitarte egiten diren eskaerak ere onartuko dira.

Tolosaldeko enplegua, “errekuperatzen”

Osasun krisiak ondorio nabarmenak utzi zituen iaz ekonomian, eta enplegua ez zen salbuespena izan: eten egin zuen ordura arteko joera positiboa, eta ziurgabetasun, itxiera eta ERTEak tarteko, erabat aldatu zuen lan merkatuaren egoera.

Bada, egoerak hobera egin ahala, pandemia hasi aurreko datuak berreskuratzen hasia da Tolosaldea, enpleguari dagokionez; zenbaitetan, baita hobetzera iritsi ere. Hala erakusten dute Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Tolosaldea Garatzenek helarazitako urriko datuek.

Aurten %12 jaitsi da langabezia Tolosaldean: 1.934 langabetu daude, urte hasieran baino 262 gutxiago. Eskualdeko populazio aktiboaren %8,2 dago lanik gabe; langabezia tasa hori %9,3an zegoen 2020 amaieran, eta %9,4an 2018. urtean. Hain zuzen, Gipuzkoako (%8,8) eta EAEko (%11) tasak hobetzen ditu Tolosaldeak.

Azken 12 hilabeteotan 198 lanpostu berri eratu dira, gainera: 243 afiliazio sortu dira erregimen orokorrean, eta 45 galdu autonomoetan. Orotara 17.386 afiliatu daude. Lan-kontratuetan ere gorakada izan da: %14 igo dira. Horien artean, kontratu mugagabeen kopurua txikia da oraindik, %11, baina aipagarria da izan duten igoera.

Tolosaldean lan bila dabiltzanen profilari begiratuz gero, are nabarmenagoa da erretratua: %58 emakumea da –eta igotzen ari da, gainera–. Adinari dagokionez, langabeen ia erdia 45 urtetik gorakoak dira. Eta jatorriari erreparatuta, estatuan jaiotakoa da lan bilatzaileen %77.

Bi heren baino gehiagok kualifikazio apaleko lanpostuak bilatzen ditu (%64k), derrigorrezko ikasketak baino eskatzen ez dituena. Eta %54ak denbora luzea darama lanik egin gabe. Hain zuzen, langabe horien azken lanpostuak analizatzen hasita, %63 zerbitzuetan ari zen lanean; %15 industrian, %5 eraikuntzan eta %4 nekazaritzan. Gainerako %13ak ez zuen lanik.

  • Se repartirán casi 400.000 euros entre empresas de Tolosaldea para subvencionar un máximo de 63 contrataciones, tanto nuevas como anteriores.
  • Aunque ha finalizado el plazo para la publicación de las ofertas de empleo, se admitirán las solicitudes que se realicen hasta la finalización del crédito.

Enplegunea está de vuelta. La séptima edición del Encuentro del Mercado Laboral de Tolosaldea se celebrará el 3 de diciembre en el Centro Lehiberri.

Se trata de una iniciativa para impulsar el empleo, haciendo partícipes tanto a empresas como a demandantes de empleo. Y es que, por un lado, las empresas reciben subvenciones para realizar contrataciones, de la mano de Lanbide; y, por otro, se realizan entrevistas presenciales entre empresas y desempleados/as.

Este año Lanbide ha destinado casi 400.000 euros a la comarca, con un máximo de 63 contrataciones subvencionadas. Hay un cambio con respecto a las ediciones anteriores: este año, por primera vez, se subvencionarán las contrataciones realizadas a lo largo de todo el año, aunque en la baremación se han priorizado las nuevas contrataciones, con el objetivo de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

La lista completa de nuevas ofertas de empleo se puede consultar en la página web de Tolosaldea Garatzen, y los y las interesadas –deben residir en Tolosaldea– podrán inscribirse a cuantas ofertas deseen. Después, cada empresa podrá elegir y entrevistar a aquellas personas que mejor se adapten al perfil que buscan, el 3 de diciembre en el Centro Lehiberri.

A pesar de que ya ha finalizado el plazo para la publicación de ofertas de empleo o solicitudes de subvención para las empresas, también se admitirán solicitudes que se realicen hasta agotar el crédito.

El empleo de Tolosaldea, “en vías de recuperarse”

El año pasado, la crisis sanitaria dejó importantes consecuencias en la economía, y el empleo no fue una excepción: detuvo la inercia positiva, y cambió la situación del mercado laboral, como consecuencia de la incertidumbre, los cierres o los ERTEs.

A medida que la situación mejora, Tolosaldea va recuperando los datos previos al inicio de la pandemia en términos de empleo, llegando incluso a mejorarlos en algunos aspectos. Así lo demuestran los datos del mes de octubre facilitados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y Tolosaldea Garatzen.

Este año el paro ha bajado un 12% en Tolosaldea. Actualmente existen 1.934 personas en situación de desempleo, 262 menos que a principios de año. La tasa de paso se sitúa en el 8,2% de la población activa de la comarca, mientras que a finales de 2020 era del 9,3%, y del 9,4% en 2018. Es más, Tolosaldea mejora las tasas de Gipuzkoa (8,8%) y de la CAV (11%).

En los últimos 12 meses se han creado, además, 198 nuevos puestos de trabajo: teniendo en cuenta que ha habido 243 nuevas afiliaciones al régimen general y 45 pérdidas en autónomos. Actualmente se contabilizan 17.386 afiliados/as. En el caso de los contratos de trabajo también se ha producido un incremento del 14%. Entre ellos, sigue siendo reducido el número de contratos indefinidos, un 11%, aunque bien es cierto que es destacable su incremento.

Si atendemos al perfil de las personas en búsqueda de empleo en Tolosaldea, el retrato es aún más claro: un 58% son mujeres, una cifra en incremento. En cuanto a la edad, casi la mitad de las personas en paro son mayores de 45 años. Y por procedencia, el 77% ha nacido en el Estado.

Más de dos tercios buscan puestos de baja cualificación (64%), que solo requieren estudios obligatorios. Cabe destacar que el 54% lleva mucho tiempo sin trabajar.

En el análisis de los últimos puestos de estas personas desempleadas, el 63% trabajaba en el sector de servicios, el 15% en la industria, el 5% en la construcción y el 4% en la agricultura. El 13% restante no ha tenido trabajo.