Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvenciones para cursos de verano en euskera de la UEU y la UPV

Convocatoria de ayudas para estudiantes de cursos de verano en euskera de la UEU y la UPV. Plazo para entregar solicitudes: 4 de septiembre de 2020.

09·07·2020

Interesatuta egonez gero, hauek dira eskaera egiteko kontuan izan behar dituzuenak:

Nork eska dezake

2020ko udan UEUk edo EHUk euskaraz antolatzen dituen ikastaroetan izena ematen duzuen herritarrek

 • Epea: 2020ko irailaren 4a
 • Non: Irurako udaletxean

Zein dokumentu aurkeztu behar dira

 • Eskabide-orria behar bezala beteta (agiria udaletxean lor dezakezue edo www.irura.eus/eu/euskara loturan)
 • Nortasun-agiriaren fotokopia.
 • Banketxe edo aurrezki kutxak sinatutako agiria, kontu korrontearen titularrak zaretela egiaztatzen duena.
 • Banketxe edo aurrezki kutxak emandako agiria, gastuaren diru-sarrera egin duzuela egiaztatzen duena.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko (Ogasuna) zerga-betebeharrak egunean dituzuela egiaztatuko duen agiria.
 • Dagokion Unibertsitateak emandako ziurtagiria (ikastaroa amaitzean aurkeztu).

Las personas interesadas deberán tener en cuenta estos aspectos:

Solicitantes

Las personas empadronadas en Irura que se hayan matriculado en los cursos de verao 2020 de la UEU y la UPV.

 • Plazo: 4 de septiembre de 2020
 • Lugar: Ayuntamiento de Irura

Documentos a presentar

 • Hoja de solicitud (solicitarlo en el ayuntamiento o en su página web www.irura.eus/es/euskera)
 • Fotocopia del documento de identidad.
 • Documento acreditativo de titularidad de cuenta.
 • Documento acreditativo de pago de la matrícula.
 • Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Hacienda).
 • Certificado expedido por la Universidad correspondiente (presentar al finalizar el curso).