Documentos

Udalbatzarreko akta 2013-11-26

Udalbatzarreko akta 2013-11-26

Iruran, bi mila eta hamahirugarren urteko azaroaren hogeita seian, arratsaldeko 19:30ean, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, batzar ohizkoa egin du Udalbatzak, Ainhoa Ugalde Gorostiaga alkatea buru duela.