Documentos

Udalbatzarreko akta 2011-03-24

Udalbatzarreko akta 2011-03-24

Iruran, bi mila eta hamaikagarren urteko martxoaren hogeita lauan, arratsaldeko 20:00ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, ezohiko batzarra egin du Udalbatzak, Marimi Ugalde Zabala alkatea buru duela.