Documentos

Udalbatzarreko akta 2010-11-23

Udalbatzarreko akta 2010-11-23

Iruran, bi mila eta hamargarren urteko azaroaren hogeita hiruan, arratsaldeko 20:30etan, udaletxeko udalbatza-aretoan, ezohiko batzarra egin du Udalbatzak, Marimi Ugalde Zabala alkatea buru duela.