Documentos

Udalbatzarreko akta 2010-03-16

Udalbatzarreko akta 2010-03-16

Iruran, bi mila eta hamargarren urteko martxoaren hamaseian, arratsaldeko 20:00ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, ezohiko batzarra egin du Udalbatzak, Marimi Ugalde Zabala alkatea buru duela.