Documentos

Udal batzarreko akta 2013-03-26

Udal batzarreko akta 2013-03-26

Iruran, bi mila eta hamahirugarren urteko martxoaren hogeita seian, arratsaldeko 19:30ean, udaletxeko udalbatza-aretoan, batzar ohizkoa egin du Udalbatzak, Ainhoa Ugalde Gorostiaga alkatea buru duela.