Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Reservas de Trinquete y Frontón para el curso 2022-2023

Toda la información

07·10·2022

Trinkete erreserbak 2022-2023 ikasturtean

 • Zuriz dauden orduak egun baterako erreserbatu nahi izanez gero, trinketeko tabernara deitu behar da 943 692 445. Aldiz, denboraldi osorako erreserba egin ahal izateko kultura bulegora deitu 688 874 896 zenbakira,edo idatzi eposta: kultura@irura.eus  helbidera.
 • Ordua erreserbatzeko prezioa: 17:00ak arte 10€ eta 17:00etatik aurrera 15 € (bazkideek pertsonako 1€ gutxiago.)
 • Denboraldiko erreserbak iraungo du eskatzen den egunetik edo urritik, ikasturte horretako ekainaren 30a arte.
 • Udalarekin hitzarmenak dituzten erakundeak lehentasuna dute denboraldiko erreserbak egiteko eta gainerakoek itxaron egin beharko dute hauen orduak taulan agertu arte.  
 • Uztailan, abuztuan eta irailan ez dira erreserbak mantenduko.
 • Baja-ematea: Denboraldiko orduaren erreserba kendu nahi bada, udaleko kultura bulegoan jakinarazi beharko da goian adierazitako bideak erabiliz.
 • Erreserbatutako ordua astero trinketean eskudirutan ordaindu behar da, ordu guztiak ez erabili arren.
 • Lau aldiz jarraian ordaindu ez dutenei automatikoki emango dio baja udalak, denboraldiko erreserben taulatik kenduko du eta ordu hori libre geldituko da beste norbaitek erreserbatu ahal izateko.
 • Udalak erreserbatutako orduak beharko balitu, astebete lehenago jakinaraziko litzaieke erreserbadunei eta ezingo lituzkete ordu horiek erabili.
 

Dokumentua deskargatu

Trinketeko ordutegia [pdf]

 

2022-2023 ikasturteko pilotaleku erreserbak

 • Zuriz dauden orduak erreserbatu daitezke. Ordua erreserbatzeko prezioa da: 6 € + argia (behar denean txanpona sartuz piztu beharko da).
 • Denboraldiko erreserbak iraungo du eskatzen den egunetik edo urritik, ikasturte horretako ekainaren 30a arte.
 • Udalarekin hitzarmenak dituzten erakundeak lehentasuna dute denboraldiko erreserbak egiteko eta gainerakoek itxaron egin beharko dute hauen orduak taulan agertu arte.
 • Denboraldiko erreserbak kultura bulegoan egingo dira, 943 692 674 telefonora deituz, edo kultura@irura.eus  helbidera idatziz.
 • Uztailan, abuztuan eta irailan ez dira erreserbak mantenduko. Nahi izanez gero, astero egun bateko erreserba egin ahal izango den trinketeko  tabernan bertan edo 943 692 445 telefonora deituz.
 • Baja-ematea: Denboraldiko orduaren erreserba kendu nahi bada, udaleko kultura bulegoan jakinarazi beharko da goian adierazitako bideak erabiliz.
 • Erreserbatutako ordua ordaindu egin behar da astero trinketean eskudirutan, ez erabili arren.
 • Lau aldiz jarraian ordaindu ez dutenei automatikoki emango diogu baja, denboraldiko erreserben taulatik kenduko dugu eta ordu hori libre geldituko da beste norbaitek erreserbatu ahal izateko.
 • Udalak erreserbatutako orduak beharko balitu, astebete lehenago jakinaraziko litzaieke eta ezingo lukete ordu horiek erabili.
 • 16:30etatik 18:30etara frontoiaren zati bat bakarrik erabili daiteke astelehenetik ostiralera, nahiz eta erresrbatutako ordua izan, beste zatia herritarrei utzi behar zaielako.
 

Dokumentua deskargatu

Frontoiko ordutegia [pdf]

Reservas de Trinquete curso 2022-2023

 • Para reservar las horas en blanco para un día hay que llamar al bar del trinquete 943 692 445. Para reservar toda la temporada llamar a la oficina de cultura 688 874 896 o escribir un e-mail a kultura@irura.eus.
 • Precio de reserva de hora: 10 €hasta las 17:00 horas y 15 €a partir de las 17:00 horas (los socios 1 €menos por persona).
 • La reserva de temporada se mantendrá desde la fecha de solicitud o desde octubre, hasta el 30 de junio de dicho curso.
 • Las entidades que tengan convenios con el Ayuntamiento tienen preferencia para hacer reservas de temporada y el resto tendrá que esperar a que sus horas aparezcan en la tabla.
 • En los meses de julio, agosto y septiembre no se mantendrán las reservas.
 • Entrega de bajas: si se quiere retirar la reserva de la hora de temporada, deberá comunicarse en la oficina municipal de cultura por los medios arriba indicados.
 • La hora reservada se paga semanalmente en efectivo en el trinquete, aunque no se utilicen todas las horas.
 • Los que no hayan abonado cuatro veces consecutivas serán dados de baja automáticamente por el ayuntamiento, descontándolo de la tabla de reservas de temporada y quedando esa hora libre para que otra persona pueda reservarlo.
 • Si el Ayuntamiento necesitara las horas reservadas, se avisaría a los reservados con una semana de antelación y no podrían hacer uso de ellas.
 

Descargar documento

Horario del trinquete [pdf]

 

Reservas de Frontón curso 2022-2023

 • Se pueden reservar horas en blanco. El precio de reserva es de 6 €+ luz (encender introduciendo la moneda cuando sea necesario).
 • La reserva de temporada se mantendrá desde la fecha de solicitud o desde octubre, hasta el 30 de junio de dicho curso.
 • Las entidades que tengan convenios con el Ayuntamiento tienen preferencia para hacer reservas de temporada y el resto tendrá que esperar a que sus horas aparezcan en la tabla.
 • Las reservas de temporada se realizarán en la oficina de cultura, llamando al teléfono 943 692 674, o escribiendo a kultura@irura.eus.
 • En julio, agosto y septiembre no se mantendrán las reservas. Si lo desea, se podrá hacer una reserva semanal de un día en el mismo bar del trinquete o llamando al teléfono 943 692 445.
 • Entrega de bajas: si se quiere retirar la reserva de la hora de temporada, deberá comunicarse en la oficina municipal de cultura por los medios arriba indicados.
 • La hora reservada debe pagarse semanalmente en el trinquete en efectivo, aunque no se utilice.
 • A los que no hayan pagado cuatro veces seguidas les daremos de baja automáticamente, lo descontaremos de la tabla de reservas de la temporada y esa hora quedará libre para que alguien más pueda reservar.
 • Si el Ayuntamiento necesitara las horas reservadas, se les avisaría con una semana de antelación y no podrían hacer uso de ellas.
 • De 16:30 a 18:30 sólo se puede utilizar una parte del frontón de lunes a viernes, aunque sea la hora resuelta, porque el otro tramo hay que dejarlo a la ciudadanía.
 

Descargar documento

Horario del frontón [pdf]