Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Subvención de 33.000 euros para la promoción de ideas e iniciativas empresariales en Tolosaldea

Por séptimo año consecutivo, el Servicio Vasco de Empleo - Lanbide y Tolosaldea Garatzen han unido sus fuerzas para impulsar el emprendizaje en la comarca.

04·05·2021

  • Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Tolosaldea Garatzenek, elkarlanean, eskualdean ekintzailetza sustatzeko laguntza jarriko dute martxan.
  • Eskaerak egiteko epea maiatzaren 20an amaituko da.

Zazpigarren urtez jarraian, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Tolosaldea Garatzenek indarrak batu dituzte eskualdeko ekintzaileei bultzada bat emateko.

Horretarako, Lanbidek 33.425€ bideratuko ditu ekintzaileek proiektuak sustatzeko. Orotara 16 proiektu lagunduko ditu diruz: horietako 10, enpresa ideia berri bat garatzeko asmotan direnentzat, hau da, bideragarritasun azterketa bat egiteko; eta beste sei, bideragarritasun azterketa egina dutenentzat eta ekitera doazenentzat.

Enpresa Ideia Berriak

Tolosaldeko ekintzaileei zuzendutako diru-laguntza da, eta zenbait baldintza bete behar dituzte: langabeak izatea, Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, Tolosaldea Garatzenen aholkularitza jasotzea, helburu bererako beste diru-laguntzarik ez jasotzea, ekonomia jardueren gaineko zergan eta langile autonomoen araubide berezian iaztik alta eman ez izana eta esklusiboki bideragarritasun azterketa egitera dedikatzea, 2 hilabeteko epealdian.

Enpresa ideia garatu nahi dutenentzako laguntzaren kasuan, bi hartzaile mota izango dituzte laguntzek. 30 urtez azpiko ekintzaileentzat sei diru-laguntza izango dira, eta beste 4, 30 urtetik gorakoentzat.

  • Lanbide y Tolosaldea Garatzen colaboran una vez más para fomentar el emprendizaje en la comarca.
  • El plazo de solicitudes concluirá el 20 de mayo.

Por séptimo año consecutivo, el Servicio Vasco de Empleo - Lanbide y Tolosaldea Garatzen han unido sus fuerzas para impulsar el emprendizaje en la comarca.

Para ello, Lanbide destinará 33.425€ a la promoción de proyectos de las personas emprendedoras. En total, se subvencionarán 16 proyectos, de los cuales 10 serán para quienes se propongan desarrollar una nueva idea empresarial y realizar un estudio de viabilidad; y otras seis ayudas se destinarán a quienes ya han realizado un estudio de viabilidad y vayan a emprender.

Nuevas Ideas Empresariales

Se trata de una subvención dirigida a personas emprendedoras de Tolosaldea que deben cumplir una serie de requisitos: estar en situación de desempleo, estar inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, ser asesoradas en Tolosaldea Garatzen, no recibir ninguna otra subvención para el mismo fin, no haberse dado de alta desde el año pasado en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y dedicarse exclusivamente a la realización del estudio de viabilidad del proyecto especificado por un periodo de 2 meses.

En el caso de las ayudas a personas que quieran desarrollar la idea de empresa, las ayudas tendrán dos tipos de destinatarios. Seis ayudas se destinarán a menores de 30 años, mientras que las cuatro restantes serán para mayores de 30 años.

 

  Emak. < 30
Mujer. < 30
Gizon. < 30
Homb. < 30
Emak. >30
Mujer. >30
Gizon. >30
Homb. >30
Laguntza kopurua / Núm. ayudas 3 3 2 2
Diru-laguntza / Subvención 1.300 € 1.150 € 1.150 € 1.000 €

 

Enpresa Jarduera Berriak

Gainerako 6 diru-laguntzak enpresa jarduera bat martxan jartzea buruan duten ekintzaileentzat dira. Kasu honetan, negozio ideia buruan izatetik haratago joan nahi dutenei dago zuzendua, izan ere, ezinbestekoa izango da bideragarritasun plana egina izatea. Era berean, behin bekaldia amaituta, gehienez hiru hilabeteko epean, autonomoetan alta ematea eskatuko zaie onuradunei.

Nuevas Actividades Empresariales

Las restantes 6 ayudas serán para aquellas personas que deseen poner en marcha una iniciativa empresarial. En ese caso, las subvenciones se destinarán a personas que vayan más allá que la idea, es decir, ya tengan concretado y analizado el proyecto y tengan la intención de llevarlo a cabo. Pero para ello, deberán de tener realizado, con anterioridad, un estudio de viabilidad. Además, una vez completado el periodo de la ayuda, las personas emprendedoras deberán darse de alta en el régimen de autónomos, en un plazo máximo de tres meses.

 

  Emak. < 30
Mujer. < 30
Gizon. < 30
Homb. < 30
Emak. >30
Mujer. >30
Gizon. >30
Homb. >30
Laguntza kopurua / Núm. ayudas 1 1 2 2
Diru-laguntza / Subvención 1.950 € 1.725 € 1.725 € 1.500 €

 

Epea maiatzaren 20ra arte

Eskaerak egiteko epea 2021eko maiatzaren 20ean amaituko da. Horretarako, interesa dutenek Tolosaldea Garatzeneko Ekintzailetza sailarekin jarri behar dute harremanetan, Lehiberri Zentrora bertaratuta, 943 654501 telefono zenbakira deituta edota zubeldia@tolosaldea.eus helbidera idatzita.

Plazo hasta el 20 de mayo

Aquellas personas que quieran realizar la solicitud, deberán hacerlo antes del 20 de mayo de 2021. Las solicitudes deberán ser presentadas en el Departamento de Emprendizaje de Tolosaldea Garatzen. Para aclarar cualquier duda, se puede acudir presencialmente al Centro Lehiberri, llamar al número de teléfono 943 65 45 01 o enviar un email a zubeldia@tolosaldea.eus.