Agenda

Teilatupean "Lur eta dororen ametsa"

Espectáculo de cuentos y bertsos.
27 DIC

  • Abenduak 27
  • 17:30
  • Lekua: Kulturunean
  • Euskaraz
  • Publiko guztia

Bertsoak, koplak eta beste hainbat baliabide tartekatzen dira: txotxongiloak, argitzalen jokoak, objetuen manipulazioa, koreografiak... Etxearen bueltan hainbat gai jorratzen ditu publiko familiarrari zuzenduriko antzezlan honek: adiskidetasuna, zaintza, etxebizitzaren arazoa, migrazioa, marjinazioa, duintasuna…

  • 27 de diciembre
  • 17:30
  • Lugar: Centro cultural
  • Euskera
  • Todos los Publicos

Se alternan bertsos, coplas y otros recursos: marionetas, juegos de luces, manipulación de objetos, coreografías... Alrededor de la casa, esta obra de teatro dirigida al público familiar aborda temas como la amistad, el cuidado, el problema de la vivienda, la migración, la marginación, la dignidad.