Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Suak Harrotuz

Un recorrido teatralizado para poner en valor el solsticio, las costumbres y el trabajo de las mujeres

08·06·2022

 • Ekainaren 10ean ostirala, 17:00tik aurrera
 • Igaigain pasealekuan
 • Egurrezko zubiaren sarreran

Ekainaren 23a egun berezia izan ohi da Euskal Herritarrontzat. Herri eta txoko guztietan suak piztu ohi ditugu, kontu zahar, mingarri, eta abar sutara botaz eta berriei lekua eginez. Festa egunak izaten dira nonahi.

Eguzkia bere puntu gorenean egoten den egun hauetan, mende eta mendeetako gizakiak gogoeta handiak egin izan ditu bizi-gurpilaz, ama-lurraren zikloaz, emankortasunaz, egunaren eta gauaren txandatzeaz, eguzkiaren inguruko lurraren mugimenduaz, urtaroez, ilargiaren aldiez, denboraren mugagabetasunaz, naturaren indarra menperatzen zuten jainko eta jainkosez… Oraindik, bizirik diraute gogoeta hauei loturiko hainbat errituk.

Ibilbide honekin, beraz, Udako Solstizioak garai hauen ospakizunean duen lekuaz baliatuz, jai hauen jatorrira joan nahi dugu eta sasoian sasoiko naturaren egoeraren isla diren erritu zaharrak eta oraindik bizirik daudenak berreskuratu.

Baina ez hori bakarrik,   izan ere, nagusiki gaitz eta  izpiritu txarrak uxatzeko erritu hauekin loturik, berebiziko lekua hartzen baitu sorginaren figurak. Sorginak, oro har, emakume gaizto, itsusi eta zaharrak; edo eta bere edertasunaz baliatuz hirugarrenak (gehienetan gizonak) sorgintzen zituztenak.

Ikuspegi hau irauli eta ibilbide honetan, bere gorputzarekin eta naturarekin konexio handia zuen emakumearen irudia indartu nahi da, naturaren zikloen eta sendabelarren ezagutza zutenena, sendalariarena, ugalketa prozesuak ezagutzen zituzten emaginena,...Komunitatearentzat boteretsuak ziren emakumeena, alegia.

Ibilbidea

Hiru gune izango dituen ibilbidea izango da. Herri barruko uneak izan daitezke, edota basogune batekoak eta taldea, gune batetik bestera gidatuko da.

Ibilbidea 20ko taldeetan egingo da. Lan-taldea, beraz, 3-4 orduz egongo litzateke herrian eta 30-45 minuturo talde bat sartuko litzateke, guztira 6 taldek (120 pertsonek) izanez aukera ibilbidea egiteko.

1. gunea:
Gune honetan, sorgin itxurako emakume batek jasoko du taldea eta eguzkiaren sorreraren inguruko kondaira kontatuko du:  Amalurrak eguzkia sortu zuenekoa, landareak, eguna, solstizioak… Solstizioari buruzko 20 bat minutuko kontakizuna izango da, beraz.

2. gunea:
Bigarren gune honetan beste kontalari bat egongo da eta honek naturarekin lotura duten ohiturak azpimarratuko ditu. Hauetako asko oraindik bizirik daude.
Gune honetako kontalaria, sendabelarrak erabiltzen iaioa den emakumea izango da eta bere jakintzaren zatitxo bat transmitituko die bisitariei. San Joan sorta egiteko landare gidatxoa eta ukendua banatuko die bertaratutakoei. Iraupena: 20-25 min artean.

3. gunea:
Dantza-kontakizun bat egingo da, suaren inguruan. Emakumeok historian zehar izan dugun indarra eta garrantzia irudikatuko da. Sorgintzat hartutako emakumeek benetan garai batean betetzen zuten paperaren aldarria egingo da: emagin, sendalari, zaintzaile…Dantza garaikideak, musikak eta suak emango lieke bukaera ibilbideari. Iraupena: 15 minutu
Beraz, ibilbidea, naturarekin bat egin, behaketan trebatu eta gizakion, eta bereziki, emakumeen jakintza eta gaitasunak ikusarazteko aitzakia da, ahalduntzean naturarekiko konexio eta ezagutzak duen garrantzia azpimarratuz.

Nori zuzendua

Adin guztietarako. Familiarra (10 urte azpikoak heldu batek lagundurik).

Parte hartzaileak

 • Nagore Etxedona Zubiria (dantzari eta kontalaria)
 • Nagore Leon Plaza ( dantzari eta kontalaria)
 • Itziar Saenz de Ojer Martinez (kontalaria)
 • Eli Trojaola Zubizarreta (kontalaria)
 • Pablo Dendaluze eta Iosu iztueta koordinazioan

Kontaktua

Itziar Saenz de Ojer: 649 497 393

 • Viernes 10 de junio, a partir de las 17:00 horas
 • Paseo de Igaigain
 • A la entrada del puente de madera

El 23 de junio es un día especial para los vascos. En todos los pueblos y rincones solemos encender hogueras, echando al fuego asuntos viejos, dolorosos, etc., y dando cabida a los nuevos. Hay días de fiesta por todas partes.

En estos días en que el Sol está en su punto culminante, el hombre de siglos y siglos ha reflexionado mucho sobre la rueda de vida, el ciclo de la tierra materna, la fertilidad, la alternancia del día y de la noche, el movimiento de la tierra alrededor del sol, las estaciones del año, los períodos de la luna, la indefinición del tiempo, los dioses y diosas que dominaban la fuerza de la naturaleza.

Con este recorrido pretendemos, por tanto, aprovechar el lugar del Solsticio de Verano en la celebración de estos tiempos, ir al origen de estas fiestas y recuperar los viejos y aún vivos ritos que durante la temporada son reflejo del estado de la naturaleza de temporada.

Pero no sólo eso, pues relacionado principalmente con estos ritos de conjuración de males y malos espíritus, ocupa un lugar capital la figura de la bruja. Las brujas, en general, mujeres malas, feas y viejas; o que, valiéndose de su belleza, hechizaban a terceros (generalmente hombres).

En este recorrido se pretende dar un vuelco a esta visión y reforzar la imagen de una mujer muy conectada con su cuerpo y con la naturaleza, con un conocimiento de los ciclos y plantas medicinales de la naturaleza, de la curandera, de las matronas que conocían los procesos reproductivos,... mujeres poderosas para la comunidad.

Recorrido

Será un recorrido con tres zonas. Pueden ser momentos urbanos o de una zona forestal y el grupo se guiará de una zona a otra.

El recorrido se realizará en grupos de 20. El equipo de trabajo, por tanto, estaría en la localidad 3-4 horas y cada 30-45 minutos entraría un grupo, con un total de 6 grupos (120 personas) que podrían realizar el recorrido.

Zona 1:
En este espacio, una mujer con aspecto de bruja recogerá al grupo y contará la leyenda de la creación del sol: Amalurra cuando se formó el sol, las plantas, el día, el solsticio será un relato de unos 20 minutos sobre el solsticio.

Zona 2:
En este segundo espacio habrá otro narrador que hará hincapié en las costumbres relacionadas con la naturaleza. Muchos de ellos aún están vivos.
La narradora de este espacio será una mujer experta en el manejo de plantas medicinales y transmitirá a los visitantes un trocito de su saber. Repartirá a los asistentes una guita de plantas y ungüento para elaborar el lote de San Juan. Duración: 20-25 min.

Zona 3:
Se realizará un relato de danza alrededor del fuego. Se representará la fuerza y la importancia que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia. Se clamará por el papel que en su día desempeñaban las mujeres consideradas brujas: matrona, curandera, cuidadora, Danza contemporánea, música y fuego cerrarían el recorrido. Duración: 15 minutos.
Por tanto, el recorrido es un pretexto para conectar con la naturaleza, ejercitarse en la observación y visibilizar el saber y las capacidades de los seres humanos, y especialmente de las mujeres, subrayando la importancia de la conexión y el conocimiento con la naturaleza en el empoderamiento.

Destinatarios

Para todas las edades. Familiar (menores de 10 años acompañados por un adulto).

Participantes

 • Nagore Etxedona Zubiria (Bailarín y narrador)
 • Nagore Leon Plaza ( Bailarín y narrador)
 • Itziar Saenz de Ojer Martinez (narrador)
 • Eli Trojaola Zubizarreta (narrador)
 • Pablo Dendaluze y Iosu iztueta en la coordinación

Contacto

Itziar Saenz de Ojer: 649 497 393