Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Lanbide subvencionará 16 proyectos de personas emprendedoras de Tolosaldea

Las solicitudes deberán realizarse antes del 2 de noviembre.

07·10·2021

 • Lanbidek eta Tolosaldea Garatzenek ia 22.000 euroko diru-laguntza jarriko dute eskualdeko ekintzaileen eskura, enpresa berrien sorrera sustatzeko.
 • Azaroaren 2a baino lehen egin beharko dira eskaerak.

Enpresa berriak sortzeko aukerak aztertu edota enpresa berriak martxan jartzeko helburuarekin, eskualdeko ekintzaileak diruz lagunduko ditu Lanbidek.

Horretarako, 21.775 euroko diru-laguntza bideratuko du Euskal Enplegu Zerbitzuak, Tolosaldea Garatzenen Ekintzailetza Sailarekin elkarlanean.

Guztira 16 proiektu lagunduko dira diruz

10 laguntza, enpresa bat sortzeko ideia duten ekintzaileentzat izango dira, bideragarritasun azterketa bat egin dezaten; eta beste seiak, dagoeneko bideragarritasun azterketa egina izan eta enpresa martxan jartzera doazenentzat.

Enpresa Ideia Berriak: bideragarritasun azterketa egiteko laguntzak

Enpresa ideia garatu nahi dutenei zuzendutako diru-laguntza da. Bi hartzaile mota izango dituzte: 30 urtez azpiko ekintzaileentzat sei diru-laguntza izango dira, eta beste lau, adin horretatik gorakoentzat. Honela banatuko dira laguntzak:

 • Lanbide y Tolosaldea Garatzen destinarán una subvención de casi 22.000 euros para impulsar la creación de nuevas empresas en la comarca.
 • Las solicitudes deberán realizarse antes del 2 de noviembre.

Lanbide subvencionará a personas emprendedoras de Tolosaldea, que buscan desarrollar posibles ideas de negocio o vayan a poner en marcha nuevas empresas.

Para ello, el Servicio Vasco de Empleo destinará una subvención de 21.775 euros, en colaboración con el Departamento de Emprendimiento de Tolosaldea Garatzen.

Se subvencionarán un total de 16 proyectos

10 de esas ayudas se destinarán a emprendedores/as con idea de crear una empresa para que realicen un estudio de viabilidad; las otras seis, serán para quienes ya hayan realizado un estudio de viabilidad y vayan a poner en marcha la empresa en un corto plazo.

Nuevas Ideas Empresariales: ayudas para el estudio de viabilidad

Se trata de una subvención dirigida a personas interesadas en desarrollar una idea empresarial, y realizar su correspondiente estudio de viabilidad. Tendrán dos tipos de perceptores: seis serán para emprendedores/as menores de 30 años y cuatro para mayores de esa edad. Las ayudas se distribuirán de la siguiente manera:

  Emakumea / Mujer
< 30
Gizon / Hombre
< 30
Emakumea / Mujer
>30
Gizon / Hombre
>30
Laguntza kopurua / Núm. ayudas 3 3 2 2
Diru-laguntza / Subvención 1.300 € 1.150 € 1.150 € 1.000 €

Ezinbestean, baldintza batzuk bete beharko dituzte guztiek:

 • Langabeak izatea,
 • Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea,
 • Tolosaldea Garatzenen aholkularitza jasotzea,
 • Helburu bererako beste diru-laguntzarik ez jasotzea,
 • Ekonomia jardueren gaineko zergan eta langile autonomoen araubide berezian iaztik alta eman ez izana eta
 • Esklusiboki bideragarritasun azterketa egitera dedikatzea, 2 hilabeteko epealdian.

Enpresa Jarduera Berriak: enpresa martxan jartzeko laguntzak

Beste 6 diru-laguntza enpresa martxan jartzera doazen ekintzaileei zuzendutakoak dira. Kasu honetan, ezinbestekoa izango da bideragarritasun plana egina izatea eta gehienez hiru hilabeteko epean autonomoetan alta ematea, laguntza jaso ahal izateko. Hau da, epe horretan martxan jarri beharko dute enpresa. Laguntzaren banaketa honakoa izango da:

Para recibir la ayuda se deberán cumplir una serie de requisitos:

 • Estar en situación de desempleo;
 • Estar inscritas como demandantes de empleo en Lanbide;
 • Ser asesoradas en Tolosaldea Garatzen;
 • No recibir ninguna otra subvención con el mismo fin;
 • No haberse dado de alta desde el año pasado en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos;
 • Dedicarse exclusivamente a la realización del estudio de viabilidad del proyecto especificado por un periodo de 2 meses.

Nuevas Actividades Empresariales: ayudas a la puesta en marcha de la empresa

Otras 6 subvenciones están dirigidas a personas emprendedoras que vayan a poner en marcha una empresa. En este caso, será necesario tener elaborado el plan de viabilidad y darse de alta en autónomos en un plazo máximo de tres meses para poder acceder a la ayuda. Es decir, deberán poner en marcha la empresa en ese plazo. La distribución de la ayuda será la siguiente:

  Emakumea / Mujer
< 30
Gizon / Hombre
< 30
Emakumea / Mujer
>30
Gizon / Hombre
>30
Laguntza kopurua / Núm. ayudas 1 1 2 2
Diru-laguntza / Subvención 1.950 € 1.725 € 1.725 € 1.500 €

Eskaera epea, azaroaren 2ra arte

Eskaerak egiteko epea 2021eko azaroaren 2ean amaituko da. Tolosaldea Garatzeneko Ekintzailetza sailarekin jarri beharko da harremanetan, Lehiberri Zentrora bertaratuta, 943 654501 telefono zenbakira deituta edota zubeldia@tolosaldea.eus helbidera idatzita.

Plazo de solicitud, hasta el 2 de noviembre

El plazo de solicitudes finalizará el 2 de noviembre de 2021, y deberán entregarse en el Departamento de Emprendizaje de Tolosaldea Garatzen. Para aclarar cualquier duda, se puede acudir presencialmente al Centro Lehiberri, llamar al número de teléfono 943 65 45 01 o enviar un email a zubeldia@tolosaldea.eus.