Noticias COVID-19

La campaña del impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2020 se traslada a agosto y septiembre

2020ko martxoaren 25eko GAOn argitaratu da 1/2020 Foru Dekretu-Araua / El 25 de marzo de 2020 se ha publicado en el BOG el Decreto-Norma Foral 1/2020

25·03·2020


Bertan, COVID-19 gaitza dela eta, Diputatuen Kontseiluak zergen arloan onartu dituen zenbait neurri xedatzen dira Gipuzkoako udalen kasuan, 12. artikuluak interes berezia dauka.

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kudeaketari buruz, 2020ko kanpaina abuztura eta irailera atzeratzen da.

Horrela dio:

12. artikulua. 2020. urteari dagokion ondasun higiezinen gaineko zerga.

Ondasun higiezinen gaineko zergaren 2020ko zerga kuota borondatezko aldian ordaintzeko epea 2020ko abuztuaren 1etik 2020ko irailaren 15era bitartekoa izango da.

 

 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documento

GAO 2020-03-25 [pdf]

En el mismo se recogen diferentes acuerdos del Consejo de Diputados con motivo del COVID_19 referidos a impuestos

En el caso de los ayuntamientos guipuzcoanos, el artículo 12 tiene un interés especial. Sobre la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la campaña 2020 se retrasa a agosto y septiembre.

Dice así:

Artículo 12. Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al año 2020.

El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2020.