Visor de contenido web
Noticias
Atrás

¿El baño público dónde?

El lunes 18 de octubre se abre el proceso de participación para elegir la ubicación del baño público

15·10·2021

Irurako Udalak, eguneroko lanean, ahaleginak egiten ditu herritarrentzat beharrezkoak diren zerbitzuak ahalik eta egokienak izan daitezen. Kasu honetan, kalean komun publiko bat jartzearen beharrari erantzun nahi diogu. Herritarrek hainbat alditan eginiko eskaera da (Irura-lagunkoia, auzoz auzokoak, etab.), nahiz eta oso desberdinak izan proposatutako kokapenak.

Irurako Udalak bi kokapen alternatibo proposatu ditu:

  • Bata, San Migel plazan, Eskola- Zaharreko aldamenean autobiaren azpian dagoen tunelaren ondoan
  • Bestea, Loatzo plazan Ibaigain pasealekuaren mugan.

Informazio gehiago

Informazio erlazionatua

El Ayuntamiento de Irura, en su labor diaria, se esfuerza por conseguir los servicios necesarios para la ciudadanía. En este caso queremos dar respuesta a la necesidad de instalar un baño público en la calle. Se trata de una petición realizada por la ciudadanía en diferentes ocasiones (Irura-lagunkoia, auzoz auzokoak, etc.), aunque con diferencias entre las ubicaciones propuestas.

El Ayuntamiento de Irura propone dos ubicaciones alternativas:

  • Una, en la plaza San Miguel, junto al túnel situado bajo la autovía junto a Eskola-Zaharra.
    La otra, en la plaza Loatzo en el límite del paseo de Ibaigain.

Más información

Información relacionada