Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Los ciudadanos de Irura acuerdan las bases de la herriko ostatua

Los vecinos de Irura han definido el proyecto, mediante un proceso participativo, lo que será la herriko ostatua.

17·06·2022

Irurako herritarrek herri-ostatu bat zer den galderari tiraka herriko ostatua izango den proiektua definitu dute.

Partaidetza-prozesura hurbildu diren 15 lagunen iritziz ostalaritza-zerbitzuaz haratago, Irurarren beharrei erantzun behar die herri-ostatuak, hau da, herritarrei irekia egon behar duen zerbitzu bat izan behar da.

Tabernari dagokionez herritar guztientzat irisgarria izango den eskaintza bermatu beharko dela adostu da, zehazki, bokata, plater konbinatu eta eguneko menuei lehentasuna emanez; baita tokiko eta garaiko produktuak erabiltzea sustatu beharko dela ere, tokiko ekonomiaren alde eginez.

Bestalde, eta 2021eko udazkenean egindako partaidetza-prozesuan adostutakoa berretsiz, kultur ekitaldietarako espazio bat izatea lehenetsi da. Kasu honetan, herri-ostatuak Irurako kultur mahaiarekin elkarlanean jardun beharko duela erabaki da, bertako programazioa herriko eragileekin koordinazioan eraikiz.

Bi aspektu nagusi hauez gain beste hainbat aldagairen inguruan hausnartu eta eztabaidatu da, hala nola:  herri-ostatuaren irekiera egutegia eta ordutegia; herri-ostatuko kudeatzailearen eta Irurako Udalaren arteko harremana eta koordinazioa; herri-ostatuko hizkuntza irizpideak; …

Partaidetza-prozesua amaituta, hurrengo urratsak ematea Irurako Udalari dagokio. Batetik, hausnartu eta adostutako proiektua esleipen pleguetan jasotzea eta prozedura publiko egitea; eta bestetik, Zahar Etxea zenaren espazioan obrak egitea eta atontzea.

Los vecinos de Irura han definido el proyecto, mediante un proceso participativo, lo que será la herriko ostatua.

En opinión de las 15 personas que se han acercado al proceso participativo, más allá del servicio de hostelería, el alojamiento público debe responder a las necesidades de Irura, es decir, debe ser un servicio abierto a la ciudadanía.

Se acuerda que se deberá garantizar una oferta accesible a todos los ciudadanos en lo que respecta al bar, dando prioridad a los bocadilloos, platos combinados y menús del día, así como fomentar el uso de productos locales y de temporada, favoreciendo la economía local.

Por otro lado, y ratificando lo acordado en el proceso participativo celebrado en otoño de 2021, se ha priorizado contar con un espacio para eventos culturales. En este caso, se ha decidido que el hostal popular deberá colaborar con la mesa de cultura de Irura, construyendo su programación en coordinación con los agentes locales.

Además de estos dos aspectos principales, se ha reflexionado y debatido sobre variables como el calendario y el horario de apertura del hostal público; la relación y coordinación entre el gestor del hostal público y el Ayuntamiento de Irura; los criterios lingüísticos del alojamiento público….

Finalizado el proceso participativo, los siguientes pasos corresponden al Ayuntamiento de Irura. Por un lado, recoger el proyecto meditado y consensuado en los pliegos de adjudicación y hacer público el procedimiento; y por otro, la realización y acondicionamiento de obras en el espacio de la antigua Zahar Etxea.