Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Abierto el plazo para inscribirse en la Comunidad Energética de Irura

Aviso

16·03·2023

Irurako Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin elkarlanean, Irurako Energia Komunitatea sortzeko prozesua abiatu du. Martxoaren 7an Tokiko Energia Komunitate bat zer den eta zein onura dituen ezagutzeko informazio-saioa izan zen eta herritar ugarik hartu zuten parte.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Tokiko Energia Komunitateak (TEK) sortzeko eskaintza egin zien lurraldeko hainbat udalerriei eta, egun, 20 udalerri atxiki zaizkio proiektuari. Irurako Udalak egoki ikusi zuen Aldundiko proiektu honetan parte hartzea, batetik Irurak energia-trantsizio iraunkorrean aurrerapausoak ematen jarraitzeko eta bestetik proiektuaren gauzatzearen kostuak Aldundiak bere gain hartzen dituelako.

Honela, Trinketeko teilatuan 84 plaka fotovoltaiko jarriko ditu Aldundiak Irurako TEKri 38 kW emateko. Orotara, 57 etxe eta komertzio txikik izango dute Irurako TEKan parte hartu eta Trinketeko instalaziotik energia berriztagarria kontsumitzeko aukera. Gainera, TEKko kide izanda, Aldundiak formazioa eta aholkularitza zerbitzua jasotzeko aukera izango dute partaideek.

Instalazioa eraikitzeko Udalak berea den Trinketearen teilatua utzi dio Aldundiari, instalazioa bera 5 urtez azken honen ardurapean egoteko. Ondoren, instalazioa Irurako TEKrena izatera pasako da eta beronek izango du azpiegitura kudeatzeko ardura.

Une honetan, beraz, Irurako TEK sorrera fasean aurkitzen da. Parte hartu edo informazioa jaso nahi duten pertsonek aurre izen-ematea egin dezakete www.tekgipuzkoa22.eus/irura/eu webgunean. Informazio osagarria edo zalantzak argitzeko Irurako Udalera ere jo dezakete interesatuek (943 691 333). Irurako TEKko kide izateak ez du kosturik eta bertako energia berriztagarria kontsumitzeagatik ez da inolako instalaziorik egin behar.

Behin taldea osatuta, Irurako TEK elkarte modura osatzeko fasea abiatuko da. Honetarako, Aldundiak adierazi du komunitateak bere sorreran zein nolako egitura izango duen adostu beharko duela, estatutu batzuk definituz. Foru entitateak Tokiko Energia Komunitateen aukerako estatutuen zirriborro bat aurreratua du, baina komunitatean parte hartu nahi duten herriko eragileek hauek beren beharren arabera egokitzeko aukera izango dute.

Irurako Udalak herritar, merkatari edo interesa duen herriko bestelako eragileei proiektuaz informatzeko edo/eta bertan parte hartzeko gonbita luzatzen die. Izan ere, jatorri berriztagarriko energia kontsumituz, energia eta dirua aurrezteaz gain, Irurako Berotegi Efektuko Gasen isurketak murrizten eta klima-aldaketa gutxitzen lagunduko dute Irurarrek.

El Ayuntamiento de Irura, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha iniciado el proceso de creación de la Comunidad Energética de Irura. El 7 de marzo tuvo lugar una reunión, con gran participación ciudadana, para informar qué es y qué beneficios tiene una Comunidad Energética Local.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ofreció a varios municipios del territorio la creación de Comunidades Energéticas Locales (TEK), a las que actualmente se han adherido 20 municipios. El Ayuntamiento de Irura consideró oportuno participar en este proyecto de la Diputación, principalmente por dos motivos: por una parte, para que Irura continue avanzando hacia una transición energética sostenible; en segundo lugar, porque la Diputación asume los costes de la ejecución del proyecto.

Así, la Diputación colocará 84 placas fotovoltaicas en el tejado del Trinquete para dar 38 kW a la TEK de Irura. Un total de 57 hogares y pequeños comercios podrán participar en la TEK de Irura para consumir energía renovable de la instalación del Trinquete. Además, siendo participantes de la TEK, sus integrantes podrán recibir formación y asesoramiento por parte de la Diputación.

Para habilitar la instalación el Ayuntamiento ha cedido a la Diputación el tejado del Trinkete, de titularidad municipal, por un periodo de 5 años. Posteriormente, la instalación pasará a ser propiedad de la TEK de Irura, que será la encargada de gestionar la infraestructura.

Por lo tanto, en este momento, la TEK de Irura se encuentra en fase de creación. Las personas interesadas en participar o informarse pueden realizar la preinscripción a través de la web www.tekgipuzkoa22.eus/irura. Quienes tengan interés también pueden dirigirse al Ayuntamiento de Irura (943 691 333). La pertenencia a la TEK de Irura no tiene coste alguno y su consumo de energía renovable no requiere ningún tipo de instalación adicional.

Una vez constituido un grupo, se iniciará la fase de constitución del TEK de Irura como asociación. Para ello, la Diputación señala que la comunidad deberá decidir su estructura mediante la definición sus estatutos. La entidad foral tiene avanzado un borrador de los estatutos para las Comunidades Energéticas Locales, aunque las personas y entidades locales que conformen la asociación podrán adecuarlos a sus necesidades.

El Ayuntamiento de Irura invita a la ciudadanía, comerciantes u otros agentes de la localidad interesados en informarse y/o participar en el proyecto. Porque consumiendo energía de origen renovable, además de ahorrar energía y dinero, contribuirá a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Irura y a minimizar el cambio climático.