Visor de contenido web
Noticias
Atrás

38 empresas de Irura han adoptado compromisos para fomentar el euskera

Con la intención de aumentar la presencia del euskera en las empresas de nuestro pueblo, Galtzaundi Euskara Taldea y el servicio de euskera del Ayuntamiento de Irura han llevado a cabo un trabajo de doce años.

12·02·2021

Euskarak bizitzako alor guztiak behar ditu aurrera egiteko eta zalantzarik gabe, lan munduak berebiziko garrantzia du horretan. Irurak herri izaera euskalduna du eta jakina da bertako enpresa kopurua handia dela. Gure herriko enpresetan euskararen presentzia areagotzeko asmoarekin, hamabi urtetako lana burutu dute Galtzaundi Euskara Taldeak eta Irurako Udaleko euskara zerbitzuak elkarlanean. 2008tik 2020ra arte, 38 enpresetan egin da euskara sustatzeko lana.

Urtero herriko hamar-bat enpresekin lan egin da euskara indartzeko, eta lanketarako enpresak ez dira zoriz aukeratuak izan. Kontuan hartu da enpresa guztiak ezaugarri antzekoak izatea: 50 langile baino gutxiago izatea eta euskararen erabilera areagotzeko programa zehatzik edo ziurtagiririk ez izatea. Enpresei proposamenaren berri eman ondoren, batzuk egitasmoari bide ematea erabaki dute eta beste batzuk ez. Irurako Udalak sustatuta eta Galtzaundiko teknikarien bitartez, hizkuntza paisaian eta idatzizko eta ahozko barne zein kanpo harremanetan eragin nahi izan da.

Urte hauetako prozesuan ikusi da enpresen ahozko eta eguneroko funtzionamendua euskalduna dela, baina enpresek sarri ez dutela irudi hori kanpotik ematen. Eta horretan, kontzientziazio lan handia egin da, sarri ez baitira kontziente beraien izaera linguistikoa ez dutela kanpora islatzen. Euskararen normalizazioan eragiteko, konpromisoak betetzeko eskakizuna lantzeaz gain, Udalak eskainitako itzulpen zerbitzuaren eskaintza ere burutu da. Zubi lanari esker, zerbitzuaren erabilera areagotzea lortu da eta zalantzak argitzeko bideak erraztu dira. Adierazgarria izan da, enpresa batzuen kasuan, borondate osoz, aldez aurretik zehaztuta zeuden aldagai batzuk euskaldundu izana: marka edo izena edota errotulazioa, esaterako. Enpresa batzuk nahikoa izan dute bultzada txiki bat pauso esanguratsuak emateko.

 

El euskera necesita de todos los ámbitos de la vida para avanzar y, sin duda, el mundo laboral juega un papel fundamental en ello. Irura tiene carácter de pueblo euskaldun y se sabe que el número de empresas locales es bastante grande. Con la intención de aumentar la presencia del euskera en las empresas de nuestro pueblo, Galtzaundi Euskara Taldea y el servicio de euskera del Ayuntamiento de Irura han llevado a cabo un trabajo de doce años. Desde 2008 hasta 2020, 38 empresas han trabajado en la promoción del euskera.

Cada año se ha trabajado con una decena de empresas del municipio para potenciar el euskera, esas empresas no han sido seleccionadas al azar. Se ha tenido en cuenta que todas las empresas tengan unas características similares: tener menos de 50 trabajadores y no tener un programa específico o certificado para incrementar el uso del euskera. Tras informar a las empresas de la propuesta, algunas han decidido dar paso al proyecto y otras no. Promovido por el Ayuntamiento de Irura y a través de los técnicos de Galtzaundi, se ha querido incidir en el paisaje lingüístico y en las relaciones internas y externas, escritas y orales.

En el proceso de estos años se ha visto que el funcionamiento oral y diario de las empresas es euskaldun, pero que las empresas a menudo no dan esa imagen desde fuera. Y por eso se ha hecho un gran trabajo de concienciación, ya que a menudo no son conscientes de que no reflejan su carácter lingüístico al exterior. Para incidir en la normalización del euskera, además de trabajar en el cumplimiento de los compromisos, también se ha llevado a cabo la oferta del servicio de traducción ofrecido por el Ayuntamiento. Gracias a la labor de puente se ha conseguido incrementar el uso del servicio y se han facilitado las vías para resolver dudas. Ha sido significativo que, en el caso de algunas empresas, se hayan euskaldunizado, por propia iniciativa, algunas variables predeterminadas, como la marca o el nombre o la rotulación. Algunas empresas solo han necesitado un pequeño impulso para dar pasos significativos.