Agenda

Conferencia: "Los derechos lingüísticos, una cuestión de todos"

21 JUN

  • Ekainak 21
  • 18:30
  • Herri Eskolako aretoan
  • Euskeraz
  • Publiko guztiari zuzendua

Gure aurreiritziez hasi eta euskararen lege eta kontsumitzaileen legeak landuko dira. Horrekin batera, hizkuntza eskubideak zer diren landuko dira eta adibide praktikoak ere jarriko dira zerk-nola eragiten digun lantzeko.

  • 21 de junio
  • 18:30
  • Sala de la Herri-Eskola
  • Euskera
  • Dirigido a todos los públicos

Comenzando por nuestros prejuicios, se trabajarán las leyes del euskera y las leyes de los consumidores. Junto a ello, se trabajará sobre lo que son los derechos lingüísticos y se pondrán ejemplos prácticos de que y cómo nos afecta.

 

Hizkuntza eskubideak