Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Espacio polivalente y nuevo punto de encuentro para asociaciones en la 1ª planta de la guardería

Tal y como se decidió en el proceso participativo en torno a los tres edificios municipales realizado en otoño de 2020, se ha construido en la primera planta de la guardería, un espacio polivalente y un nuevo punto de reunión para asociaciones.

31·03·2023

2020eko udazkenean egindako hiru udal-eraikinen inguruko partaidetza prozesuan horrela erabakita, haurreskolako lehenengo solairuan erabilera anitzeko espazioa eta elkarteentzako bilgune berria eraiki da.

Herrigintzaren arloan, kultura zutabe nagusietakoa dela begi-bistakoa da. Iruran lanean diharduten elkarteei esker, gero eta handiagoa eta anitzagoa da kultur eskaintza. Guztien arteko elkarlana sustatzeko ipini zen martxan Kultur Mahaia.

Irura herri bizia izatea da partekatzen dugun helburu nagusia, bakoitza bere autonomiatik, baina norabide berean. Udalaren ardura da elkarlan hori sustatzea eta bultzatzea. Beraien jardunerako beharrezkoa duten laguntza ematea ezinbestekoa da Udalarentzat, izan baliabide ekonomiko zein materialak. Kasu honetan, elkarte hauentzat bilgune izango den espazio berria eraiki da haurreskola gaineko solairuan.

Espazioaren diseinuak hainbat erabilera anitz izatea ahalbidetuko du. Halaber, zenbait kirol praktikatzeko (yoga, mindfulness,..) gune egokia izango da, isiltasuna eta lasaitasuna bermatzen dituelako.

Obrak 136.071 euroko kostua izango du eta Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol departamentuaren laguntza jaso du (54.429 euro).

Tal y como se decidió en el proceso participativo en torno a los tres edificios municipales realizado en otoño de 2020, se ha construido en la primera planta de la guardería, un espacio polivalente y un nuevo punto de reunión para asociaciones.

Es evidente que la cultura es uno de los pilares fundamentales para crear un pueblo vivo. Gracias a las asociaciones que trabajan en Irura, la oferta cultural es cada vez mayor y más variada. La Mesa de Cultura se puso en marcha para fomentar la colaboración entre todos.

El objetivo principal que compartimos es que Irura sea un pueblo vivo, cada uno desde su autonomía, pero en la misma dirección. Es responsabilidad del Ayuntamiento promover e impulsar esta colaboración. El Ayuntamiento necesita ese apoyo para su funcionamiento, tanto económico como material. En este caso, se ha construido, en la planta situada encima de la guardería, un nuevo espacio que servirá de punto de reunión para estas asociaciones.

El diseño del espacio permitirá tener múltiples usos. A demás, será un espacio idóneo para practicar ciertos deportes (yoga, mindfulness,..), ya que garantiza silencio y tranquilidad.

La obra costará 136.071 euros y cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral (54.429 euros)