Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Goiza pasa 2023 • Monitores

El Ayuntamiento contratará monitoras y monitores para las colonias de verano “GOIZA PASA 2023”, del 3 al 28 de julio.

29·03·2023

Begiraleak

Irurako Udalak begiraleak kontratatuko ditu antolatuko dituen “GOIZA PASA 2023” udaleku irekietarako, uztailaren 3etik 28ra. Izena ematen duten haur eta nerabeen kopuruaren arabera, baldintzak alda daitezke.

Deialdiaren oinarriak GAOn eta Irurako udaleko web orrialdean topatuko dituzue eta bertan ikus daitezke kontutan hartu eta baloratuko diren puntuak (titulazioa, ikasketak, lan eskarmentua, euskara maila egiaztatzen duen agiria, besteak beste).

Interesatuek eskaera eta eskatutako dokumentazioa, martxoaren 30etik maiatzaren 2ra, eskabide elektronikoa egoitza elektronikoan egin beharko dute.

Hautaketa prozesuan, merituak baloratzeaz gain, talde dinamika bat egingo da. Eskaera egiten dutenei jakinaraziko zaie talde dinamika non eta noiz egingo den.

Hezitzaile lanetarako kontratatua izateko, beste baldintza batzuez gain, ezinbesteko izango da 16 urte izatea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza tituluaren jabe izatea, euskaraz jakitea, natura sexualeko delituenganako aurrekari penalik ez izatea eta prestaketa asteburuan parte hartzea. Prestaketa asteburua maiatzaren 27 eta 28an izango da.

Emaitzen zerrendarekin, lan poltsa sortuko da, Irurako Udalean sor litezkeen begirale eta hezitzaile perfila duten beharrei aurre egiteko erabiliko da.

Aurten, aisialdiko begirale titulua lortzeko lehen praktikak burutu nahi dituztenentzat, gehienez lau plaza eskainiko dira eta eskaera, martxoaren 30etik maiatzaren 2ra, elektronikoki zerbitzu telematikoen bitartez egin beharko da.

Udako udaleku ireki hauetarako beharrak kontuan hartuta, uretako sorosleen titulazioa indarrean aurkezten dutenen artean puntuazio altuena duenak, lehentasuna izango du lanaldi osoko kontratupean aritzeko.

 

Informazio erlazionatua

Monitoras/es

El Ayuntamiento contratará monitoras y monitores para las colonias de verano “GOIZA PASA 2023”, del 3 al 28 de julio. Según las inscripciones podrán cambiar las condiciones.

Las bases de la convocatoria se encontrarán en el BOG y en la página web del ayuntamiento de Irura, donde se pueden consultar los puntos a tener en cuenta y valorar (titulación, estudios, experiencia laboral, certificado acreditativo del nivel de euskera, entre otros).

Las personas interesadas deberán realizar la solicitud y la documentación requerida, del 30 de marzo al 2 de mayo, en la sede electrónica.

En el proceso de selección, además de valorar los méritos, se realizará una dinámica de grupo. Se informará a las personas solicitantes dónde y cuándo se realizará la dinámica de grupo.

Para ser contratado como educador, además de otros requisitos, será necesario tener 16 años, estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria, saber euskera, carecer de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual y participar en el fin de semana de preparación. El fin de semana de preparación será los días 27 y 28 de mayo.

Con la lista de resultados, se creará una bolsa de trabajo que se utilizará para hacer frente a las necesidades que puedan surgir en el Ayuntamiento de Irura con el perfil de monitor y educador.

Para quienes quieran realizar sus primeras prácticas para obtener el título de monitor de tiempo libre, se ofertarán un máximo de cuatro plazas. La solicitud, deberá realizarse electrónicamente a través de servicios telemáticos del del 30 de marzo al 2 de mayo.

Teniendo en cuenta las necesidades para estas colonias abiertas de verano, la de mayor puntuación entre quienes presenten titulación de socorrismo acuático en vigor, tendrá preferencia para acceder a un contrato a tiempo completo.

 

Información relacionada