Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Convocatoria de 2021 de ayudas para el alquiler de viviendas para los jóvenes

Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía de 9 de febrero de 2021, se ha aprobado la convocatoria de 2021 de ayudas para el alquiler de viviendas para los jóvenes de Irura.

11·02·2021

Denen ezagutzan jartzen da, Irurako Udaleko, 2021eko otsailaren 9ko Alkatearen Dekretuaren bidez, Irurako herrian gazteek etxebizitzen alokairurako dirulaguntzaren 2021eko deialdia onartu da.

  • Onuradunak: 18 eta 35 urte bitartean dituzten eta Iruran erroldatuta dauden gazteak.
  • Helburua: Irurako etxebizitzen alokairuagatik dirulaguntza ematea, alokairuko prezioa hilean 600 euro baino gehiago ez bada eta gehiengo denboraldia 24 hilabete izanik (2021 eta 2022).
  • Eskaerak aurkezteko epea: 2021eko abenduaren 31 arte.
  • Eskaerak aurkezteko lekua: Udal honetako harrera bulegoan. Irura, San Migel plaza, 1.
  • Argibidea: Harrera bulegoan

Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía de 9 de febrero de 2021, se ha aprobado la convocatoria de 2021 de ayudas para el alquiler de viviendas para los jóvenes de Irura.

  • Beneficiarios: Jóvenes empadronados en Irura de 18 a 35 años.
  • Objeto: Subvencionar el alquiler de viviendas en Irura, con un precio de alquiler  no superior a 600 euros/mensuales y por un periodo máximo de 24 meses (2021 y 2022).
  • Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Lugar de presentación: Registro de Entrada de este Ayuntamiento de Irura, Plaza San Migel, 1.
  • Información: Registro de Entrada
 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documentos