Noticias COVID-19

La nueva normalidad

La vigencia del estado de alarma ha finalizado, pero es necesario seguir cumpliendo los principios de prudencia, seguridad y rigor en las medidas de prevención y protección personal.

22·06·2020


 • Lurreko, kable bidezko eta Itsasoko garraio publiko eta pribatuetan edukieraren %100 berreskuratuko da. Nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea (osasun agintariek salbuetsitako kasuetan izan ezik), eta ahalik eta segurtasun distantzia gehien mantentzea eta txartelak aldez aurretik erostea bultzatuko da.
 • Saltoki txikiak edukiera mugarik gabe ireki ahal izango dira pertsonen arteko distantzia mantenduz. Azoka txikien kasuan, ezingo dira jarri ohiko edo baimendutako postuen %60 baino gehiago eta bezeroen joan etorria mugatuko da pertsonen arteko segurtasun distantziari eutsiz. Lehentasunezko zerbitzua emango zaie 65 urtetik gorakoei.
 • Irakaskuntza-jarduera euskaltegietan, akademietan, autoeskoletan eta antzekoetan presentziala izan ahalko da pertsonen arteko distantzia errespetatuz eta gehienez ere 25 pertsonako mugarekin.
 • Jatetxe/tabernetan eta elkarte gastronomikoetan edukiera muga kentzen da, baldin eta mahaien edo mahai multzoen artean 1,5 metroko tartea bermatzen bada. Gaueko aisialdirako lokalen jarduerak egin ahal izango dira, edukieraren %60rekin, dantza-pistarik gabe eta halakoen ordez mahaiak jarriz.
 • Kirol lehiaketak, ekitaldiak, ikuskizunak, ospakizun erlijioso eta zibilak, antzokiak, museoak, igerilekuak, hondartzak etab. egin edo zabal daitezke, edukieraren eta/edo pertsona kopuruen mugak eta jarduera bakoitzeko ezarritako babes neurriak betez.
 • Ekainaren 22tik aurrera, trinketeko gimnasioa erabilgarri jarriko da aldez aurretik hitzordua eskatuz (688 87 48 96 telefonora deituz edo WhatsApp-a bidaliz) eta baldintza batzuk beteaz.
 • Irurako liburutegian mailegu zerbitzua erabilgarri egongo da.
 • Haur parkeak, kirol-eremuak, skate pistak eta antzeko espazioak jendearentzat ireki ahal izango dira.
 

GOGORATU! 1.5 metroko distantzia mantendu, ezinezkoa bada maskara erabili

 • Se recuperará el 100% de la capacidad en los transportes públicos y privados terrestres, por cable y marítimos. Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo en los casos exceptuados por las autoridades sanitarias) y se favorecerá el mantenimiento de las máximas distancias de seguridad y la compra anticipada de billetes.
 • Se permitirá la apertura ilimitada del aforo manteniendo la distancia entre las personas. En el caso de los mercadillos, no podrán instalarse más del 60% de los puestos habituales o autorizados y se limitará la asistencia de clientes manteniendo la distancia de seguridad entre las personas. Tendrán preferencia las personas mayores de 65 años.
 • La actividad docente podrá ser presencial en euskaltegis, academias, autoescuelas, etc. respetando la distancia entre las personas y con un límite máximo de 25 personas.
 • Se elimina el límite de aforo en restaurantes/bares y sociedades gastronómicas, siempre que se garantice una separación de 1,5 metros entre mesas o grupos de mesas. Se podrán realizar actividades en locales de ocio nocturno con un 60% de aforo, sin pista de baile y sustituyéndolas por mesas.
 • Se pueden celebrar/difundir competiciones deportivas, eventos, espectáculos, celebraciones religiosas y civiles, teatros, museos, piscinas, playas, etc., cumpliendo los límites de aforo y/o número de personas y las medidas de protección establecidas para cada actividad.
 • A partir del 22 de junio, el gimnasio del Trinquete de Irura estará abierto con cita previa (llamando al 688 87 48 96 o enviando WhatsApp) y cumpliendo una serie de requisitos.
 • En la biblioteca de Irura estará disponible el servicio de préstamo de libros.
 • Parques infantiles, zonas deportivas, parque de skate y espacios similares podrán abrirse al público.
 

¡RECORDAR! Mantener distancia de 1.5 metros, si no es posible utilizar mascarilla