Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Taller práctico para aprender como adaptar el consumo energético a las nuevas tarifas eléctricas

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado, el 21 de junio, a las 18:00 horas, en la Herri-eskola, un taller para aprender a adaptar el consumo energético a las nuevas tarifas eléctricas.

09·06·2022

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak, Irurako Udalarekin elkarlanean, Energia Argitu programaren baitan, etxeko kontsumoa tarifa elektriko berrietara nola egokitu ikasteko eta hortik abiatuz erabaki egokiak hartzeko balio duen tailerra antolatu du ekainaren 21an, 18:00etan, Herri-eskolan.

Jakin badakigu kontsumo datuak ezagutzea (zenbat kontsumitu dugun edo noiz izan dugun kontsumo mailarik altuena) ezinbestekoa dela kontsumo hori murrizteko, aplikatzen zaigun tarifa egokitzeko eta kontratatuta dugun potentzia egokia ote den egiaztatzeko. Tarifa elektriko berriekin, honek berebiziko garrantzia du, izan ere, efizienteagoak bagara, kontsumoa murriztuz, eta gure kontsumoak modu egokian banatzen baditugu, aurreztu egingo dugu eta energia berriztagarriak sustatuko ditugu. Tailer honetan herritarrei erakutsiko zaie hori nola egin, zehazki hiru gai hauek landuz: Nola eskuratu norberaren argindar kontsumoaren datuak; nola murriztu eta birbanatu kontsumoa, ondoren tarifarik egokiena aukeratzeko; eta nola egiaztatu kontratatuta daukagun potentzia dela benetan behar duguna.

Tailer honetan parte hartu nahi duten herritarrek, ekainaren 17a baino lehen izena ematea beharrezkoa da, saioak aurrera egiteko ezinbestekoa baita aldez aurretik ikasleen kopurua ezagutzea. Horretarako, honako bideak erabil daitezke:

 • Posta elektronikoa bidaltzea ondorengo helbidera: argitu@gipuzkoa.eus
 • Honako telefono zenbakira deitzea: 628-532-248 (astelehenetik ostiralera. Ordutegia 9:00-18:00)
 • Informazio osagarria: www.argitu.eus

Tailer hauek Energia Argitu programaren baitan kokatzen dira eta bere helburua Gipuzkoako sektore ezberdinei (etxebizitzak, merkataritza, enpresa txikiak, etab.) energiaren kontsumoaren murrizketa lortzeko, eraginkortasuna handitzeko eta energia berriztagarriak bultzatzeko tresnak eskura jartzea da. Horretarako, Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Foru Departamentuak baliabide-multzo bat jartzen du lurraldeko eragile ezberdinen eskura; hala nola, aurrez aurreko prestakuntza-saioak, on-line tutorialak, energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko gidak, Energia Argitu programaren web gunea, eta abar. Honakoak dira 2022 urtean zehar Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak martxan jarritako gainerako prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzak:

 • Etxean energia aurrez dezakezu erosotasunik galdu gabe!
 • Energia berriztagarriak zure etxean…posible da!
 • Ibilgailu elektrikoa eta mugikortasun jasangarrirako aukerak.
 • Komunitate Energetikoak: zer dira eta nola funtzionatzen dute (Berria)
 • Energia Argitu kit kanpaina (Berria): kanpaina honen helburua herritarrei etxeko energia-kontsumoa modu pertsonalizatuan auto-diagnostikatu eta ulertu ahal izateko beharrezko tresnak ematea da, baita energia-eraginkortasuna hobetzeko eta, ondorioz, faktura energetikoa murrizteko irtenbideak proposatzea ere.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento de Irura, ha organizado, el 21 de junio, a las 18:00 horas, en la Herri-eskola, un taller para aprender a adaptar el consumo energético a las nuevas tarifas eléctricas.

Está demostrado que el conocer nuestros datos de consumo (cuánto hemos consumido y cuándo se han producido los consumos más importantes) es imprescindible para poder reducir dichos consumos, adecuar la tarifa que se nos aplica y comprobar si la potencia que tenemos contratada es la adecuada. Con las nuevas tarifas eléctricas, esto es más importante que nunca, porque ser más eficientes, es decir, reducir el consumo, y redistribuir los consumos, servirá para ahorrar e impulsar las energías renovables. En este taller la ciudadanía tendrá la oportunidad de aprender a acceder a sus datos de consumo eléctrico, a reducir y redistribuir sus consumos y elegir la tarifa que mejor se adecúe a su hogar o pequeño negocio y a comprobar que la potencia que tiene contratada es la que realmente necesita.

Las personas que deseen participar en el taller, deben inscribirse antes del 17 de junio, dado que es necesario conocer previamente el número de participantes para poder desarrollar estas sesiones correctamente. Para ello, pueden utilizarse los siguientes medios:

 • Escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: argitu@gipuzkoa.eus
 • Llamar al número de teléfono: 628-532-248 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00)
 • Información complementaria: www.argitu.eus

Estos talleres se organizan en el marco del programa Energia Argitu y su objetivo es conseguir reducir los consumos energéticos, aumentar la eficiencia y fomentar las energías renovables, de forma sencilla, en distintos sectores de Gipuzkoa (residencial, comercios, pequeñas empresas, etc.). Para ello, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de diferentes agentes del territorio un conjunto de recursos, tales como, sesiones formativas presenciales, tutoriales on-line, guías de ahorro y eficiencia energética, web del programa Energia Gipuzkoa, etc. Estas son las acciones formativas y de sensibilización adicionales organizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa a lo largo del 2022:

 • ¡Puedes ahorrar energía en tu vivienda sin perder confort!
 • Energías renovables en tu vivienda… ¡es posible!
 • Vehículos eléctricos y alternativas de movilidad sostenible.
 • Comunidades Energéticas: qué son y cómo funcionan (Nuevo)
 • Campaña Energia Argitu Kit (Nuevo): esta campaña tiene por objetivo facilitar a la ciudadanía las herramientas necesarias para poder realizar un auto diagnóstico y comprender de manera personalizada el consumo de energía en su hogar, y proponer soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir de este modo la factura energética.