Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Foro municipal de la Agenda Escolar 2030

Alumnos de la ikastola de Irura presentan al alcalde el trabajo realizado este curso sobre los bosques.

31·05·2022

Gorka Murua Alkateak eta Aitor Gonzalez ingurumen-teknikariak, Irurako ikastolako ikasleekin Eskola Agenda 2030eko udal-foroa ospatu dute herri-eskolan.

Lan hori burutzeko hainbat jarduera burutu dituzte ikasturtean zehar:

 • Haur Hezkuntzakoak, besteak beste, marrazki eta jokoen bidez, basoan bizi daitezkeen animalia eta landareak ezagutu dituzte. Gabonetan ere antzeztutako ipuin baten bidez basoaren garrantzia eta basoa ondo zaintzeko zer egin eta zer ez duten egin behar ezagutu zuten.
 •  1. eta 2. mailakoak bingo jolasarekin landare eta zuhaitzak bizidun ugarirentzat bizileku direla eta horiek ondo zaindu behar ditugula jabetu dira, gune berdeek euren bizitzan duten garrantziaz ohartu dira eta ibili diren lekuetan zuhaitz gehienak berdinak direla ikusi dute.
 • 3. eta 4. mailakoak basoko altxorrak ezagutu dituzte: zuhaitzez gain, bizidun ugari daudela jakin dute. Gehienak ezkutuan bizi arren, hauen arrastoak identifikatu eta izenak ezagutu dituzte. Basoaren egoera aztertu eta zuhaitz batzuk besteetatik bereizten ere ikasi dute.
 • 5. eta 6. Mailakoak Basoaren egitura eta egoera aztertzen aritu dira eta klabe dikotomikoak erabiliz zuhaitz ezberdinak ezagutu dituzte.

Lana aurkezteaz gain, basoak babesteko eta zaintzeko ikastolak hartutako konpromisoak zeintzuk diren azaldu dituzte, hala nola; natura zaindu eta errespetatzea, zaborrik utzi gabe eta animaliak bakean utziz; mendian eginak dauden bideetatik ibiltzea, higadura saihesteko; besteren batek utzitako zaborrak jasotzea; Basoa hobeto ezagutzeko eta maitatzeko, gehiagotan bertara joatea, betiere, zarata gutxi ateraz. Ahal dutenetan zuhaitzak landatzeko konpromisoa ere hartu dute (zuhaitz egunetan, ...)

Ondoren, ikasleek Garapen Jasangarrirako 15. Helburuak lortu nahi dituen helmugetara iristeko eskaerak ere aurkeztu dizkiete udal-ordezkariei:

 • Herritarrok natura zaintzeko kontzientzia har dezagun, urtean zehar gure ingurua ezagutzeko eta garbi mantentzeko ekintzak edo tailerrak antolatzea.
 • Lehen hezkuntzako ikasleentzat, baso-eskola antolatzea.
 • Ehiza neurrian egiten dela kontrolatzea, mendiko bideak zaintzea eta bertan dauden ibilbideak informazio desberdinekin osatzea.

Gorka Murua alkateak ikasleei egindako lana eskertu die eta egindako eskaeren inguruko azalpen batzuk eman arren, datorren ikasturtearen hasieran ospatuko den Eskolako Agenda 2030en udal-foroan erantzun zehatzagoa emateko konpromisoa azaldu du.

El Alcalde Gorka Murua y el técnico de medio ambiente Aitor González han celebrado con los alumnos de la ikastola de Irura el foro municipal Agenda Escolar 2030 en la escuela popular.

Para llevar a cabo este trabajo han realizado diversas actividades a lo largo del curso:

 • De Educación Infantil, a través de dibujos y juegos, entre otros, han conocido animales y plantas que pueden vivir en el bosque. También en Navidad conocieron a través de un cuento escenificado la importancia del bosque y lo que tienen que hacer y no hacer para cuidarlo bien.
 • Los de 1ª y 2ª se han dado cuenta de que con el juego del bingo las plantas y árboles son un lugar de residencia para muchos vivos y de que debemos cuidarlos bien, de la importancia de las zonas verdes en su vida y de que la mayoría de los árboles son iguales en los lugares por los que han caminado.
 • Los de 3º y 4º han conocido los tesoros del bosque: han descubierto que, además de árboles, hay una gran cantidad de vivos. Aunque la mayoría vive oculta, han identificado sus huellas y han conocido sus nombres. También han estudiado el estado del bosque y han aprendido a distinguir unos árboles de otros.
 • Los de 5º y 6º han estado analizando la estructura y situación del bosque y utilizando claves dicotómicas han reconocido diferentes árboles.

Además de presentar el trabajo, han explicado cuáles son los compromisos adquiridos por la ikastola para la protección y cuidado de los bosques, como por ejemplo; cuidar y respetar la naturaleza sin dejar basura y dejando en paz a los animales; caminar por los caminos que están hechos en el monte para evitar la erosión; recoger las basuras que ha dejado algún otro; acudir más veces al lugar para conocer y amar mejor el bosque, siempre con poco ruido. También se comprometen a plantar árboles cuando puedan (días de árboles,...)

A continuación, los alumnos han presentado también a los representantes municipales las solicitudes para llegar a los destinos que persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15:

 • Organizar a lo largo del año actividades o talleres para que los ciudadanos tomemos conciencia del cuidado de la naturaleza, para conocer nuestro entorno y mantenerlo limpio.
 • Organización de una escuela forestal para el alumnado de educación primaria.
 • Controlar la medida de la caza, vigilar los caminos de montaña y completar los recorridos con diferentes informaciones.

El alcalde Gorka Murua agradece a los alumnos el trabajo realizado y a pesar de dar algunas explicaciones sobre las peticiones realizadas, expresa su compromiso de dar una respuesta más concreta en el foro municipal de Agenda Escolar 2030 que se celebrará a principios del próximo curso.

Agenda Escolar 2030