Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Abierto el plazo de inscripción para las ofertas de empleo del Enplegunea

El Enplegunea se celebrará el 8 de noviembre en Lehiberri, y quienes quieran tener una entrevista de trabajo deberán inscribirse previamente.

27·10·2022

  • Azaroaren 8an ospatuko da Enplegunea Lehiberrin, eta egun horretan lan-elkarrizketa izan nahi duen orok aurrez izena eman beharko du.
  • Tolosaldeko Enplegu Planaren 10 urteotan, ia bi milioi banatu dira eskualdeko enpresen artean, 350 kontratazio baino gehiago sustatuz.

Hamar urte bete dira Tolosaldeko udal guztien apustu bateratuari esker eskualde mailako Enplegu Plana osatu zenetik. Plan horren ondorio da Enplegunea.

Kalitatezko lanpostu berriak sortzeko ezinbesteko hitzordu bihurtu da Enplegunea hamarkada honetan. Lanbideren bidez 1.900.000 euro bideratu dira eskualdeko enpresetara kontratazioak sustatzeko. Diru-laguntza horiei esker, 359 kontratazio egin dira, eta beste horrenbeste kudeatu dira, Enplegunearen testuinguruan.

Bederatzigarren edizioa izango du aurten Enpleguneak. Azaroaren 8an ospatuko da Lehiberri Zentroan, eta aurtengoan, kontratu mugagabeko 33 kontratazio lagunduko ditu diruz.

Enpleguneko aurreko edizioetan baino lan-eskaintza gutxiago lagunduko dira diruz, baina kontratazioek mugagabeak izango dute, eta hori garrantzitsua izango da kalitatezko lanpostuak sortzeko eta enplegua egonkortzeko”, azaldu du Iker Urruzola Aizpuruak, Zizurkilgo alkate eta Tolosaldea Garatzeneko lehendakariak.

Lan-eskaintzen zerrenda ikusgai

Orotariko lanpostuetarako eskaintzak jaso dira aurten: mantenurako, ibilgailuen konponketarako, industriarako, elikadura sektorerako, administrazio lanetarako, ehungintzarako, zaintza lanetarako, edota zerbitzuetarako, besteak beste. Zerrenda eguneratu osoa Tolosaldea Garatzenen web orrian dago ikusgai.

Lan-eskaintzaren batera izena eman nahi duten herritarrek dagoneko aukera dute horretarako. Tolosaldea Garatzenen webgunean egin dezakete eskaera, baita 943 654 501 telefono zenbakira deituta, edo lan3@tolosaldea.eus helbidera idatzita.

Enpresek beraien eskakizunetara hobekien egokitzen diren pertsonak aukeratuko dituzte, eta horiek aurrez aurreko lan-elkarrizketa egingo dute azaroaren 8an, Lehiberri Zentroan bertan. Kontratazioa egiteko abenduaren 31ra bitarteko epea izango dute enpresek, eta ezinbestean, kontratatutakoek Lanbiden altan emanda egon beharko dute kontratazioa egiten den unean.

Enpleguaren hobekuntza egonkortuz

Enplegunearen aitzakian egiten diren kontratuek eskualdeko enplegu datuetan ere izan dute eragina. Azken urteotan, hobera egin eta asko errekuperatu da enplegua, eta aurten mundu mailan egoera nahasten ari bada ere, Tolosaldean oraingoz hobekuntza-joera hori egonkortzeko jarrera adierazten ari da.

Lanbidek emandako emandako iraileko datuen arabera, langabezia tasak beherantz jarraitzen du Tolosaldean: %7,9an dago, Gipuzkoako (%8,3) eta EAEko (%10,4) datuen azpitik mantenduz. Une honetan 1.885 langabe daude eskualdean, iaz garai honetan zeudenak baino 49 gutxiago.

Lan-kontratuek eta afiliazioek ere gora egin dute. Lan-kontratuei dagokienean dinamismo handia sumatzen da. 1.590 kontratu egin dira, iaz baino %23 gehiago. Kontratu horien artean, igoera nabarmena izan dute kontratu mugagabeek. Zifra osoaren %28an kokatu dira mugagabeak, iazkoarekin alderatuta %17 gehiago. 17.463 afiliatu daude une honetan, gehienak erregimen orokorrean.

Txanponaren beste aldean, ordea, urteroko erronkak mantentzen dira: emakumeen eta 45 urtetik gorakoen laneratzea eta langabezian kronifikatutako kolektiboak dinamizatzea. Olatz Peon Ormazabal, Tolosako alkate eta Tolosaldea Garatzeneko lehendakariordearen esanetan, “urteak daramatzagu kolektibo horiei begirako lanketa bereziak egiten; eta ahaleginei eutsiko diegu, egoera iraultzeko. Horretarako lehen urratsa enplegua egonkortzea da”.

  • El Enplegunea se celebrará el 8 de noviembre en Lehiberri, y quienes quieran tener una entrevista de trabajo deberán inscribirse previamente.
  • El Plan de Empleo de Tolosaldea cumple una década, en la que se han repartido casi dos millones de euros entre las empresas de la comarca, promoviendo más de 350 contrataciones.

Se cumplen diez años desde la puesta en marcha del Plan de Empleo comarcal gracias a la apuesta conjunta de todos los ayuntamientos de Tolosaldea y la financiación de Lanbide. Enplegunea es fruto de este plan.

Durante esta década Enplegunea se ha convertido en una cita imprescindible para crear nuevos puestos de trabajo de calidad. A través de Lanbide se han destinado más de 1.900.000 euros a empresas de la comarca para fomentar contrataciones, que han permitido realizar 359 contrataciones y gestionar otras tantas.

Enplegunea alcanza este año su novena edición. Se celebrará el 8 de noviembre en el Centro Lehiberri y este año se subvencionarán 33 contrataciones indefinidas.

«Se subvencionarán menos ofertas de trabajo que en ediciones anteriores, pero las contrataciones tendrán carácter indefinido, lo que será importante para la creación de puestos de trabajo de calidad y la estabilización del empleo», explica Iker Urruzola Aizpurua, alcalde de Zizurkil y presidente de Tolosaldea Garatzen.

Listado de ofertas de empleo

Este año se han recibido todo tipo de ofertas de empleo: para mantenimiento, reparación de vehículos, industria, alimentación, administración, textil, cuidados, servicios, etc. La lista actualizada completa está disponible en la página web de Tolosaldea Garatzen.

Quienes deseen inscribirse a alguna oferta de empleo ya pueden hacerlo, por tres vías: a través de la web de Tolosaldea Garatzen, en el teléfono 943 654 501 o escribiendo un email a lan3@tolosaldea.eus.

Las empresas seleccionarán a las personas que mejor se ajusten a sus perfiles y éstas realizarán una entrevista de trabajo presencial el 8 de noviembre en el propio Centro Lehiberri. Las empresas dispondrán de un plazo de contratación hasta el 31 de diciembre y, necesariamente, las personas contratadas deberán estar dadas de alta en Lanbide en el momento de la contratación.

La mejora del empleo en vías de estabilizarse

Los contratos realizados bajo el pretexto del Enplegunea también han dejado huella en los datos de empleo de la comarca. En los últimos años, el empleo ha mejorado y se ha recuperado notablemente, y aunque este año la situación se está trastocando a nivel mundial, en Tolosaldea de momento se está manifestando una actitud de estabilización de esta tendencia de mejora.

Según los datos facilitados por Lanbide correspondientes al mes de septiembre, la tasa de paro continúa a la baja en Tolosaldea, situándose en el 7,9%, por debajo de los datos de Gipuzkoa (8,3%) y Euskadi (10,4%). En estos momentos hay 1.885 personas en situación de desempleo, 49 menos que las que había en esta época el año pasado.

También aumentan los contratos de trabajo y las afiliaciones. En cuanto a los contratos, se percibe un gran dinamismo, contabilizando un total de 1.590, un 23% más que el año pasado. Entre estos contratos, los indefinidos han experimentado un notable incremento. Se han situado en el 28% del total, un 17% más respecto al año pasado. Por otro lado, hay 17.463 personas afiliadas en estos momentos, la mayoría en el régimen general.

En la otra cara de la moneda, sin embargo, se mantienen los retos que se vienen repitiendo en los últimos años: la inserción laboral de mujeres y mayores de 45 años y la dinamización de colectivos cronificados en paro.

Olatz Peon Ormazabal, alcaldesa de Tolosa y vicepresidenta de Tolosaldea Garatzen, asegura que «llevamos años trabajando especialmente para estos colectivos; y vamos a mantener los esfuerzos para revertir la situación. El primer paso para ello es estabilizar el empleo».