Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Ayudas para el alquiler de un local comercial 2021

Se pone en general conocimiento que por Decreto de Alcaldía de 9 de febrero de 2021 este Ayuntamiento de Irura ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas para el alquiler de un local comercial a implantar en Irura.

11·02·2021

Denen ezagutzan jartzen da, 2021eko otsailaren 9ko Alkatearen Dekretuaren bidez Irurako Udalak Iruran merkataritza lokal batean  alokairurako dirulaguntza oinarriak onartzea erabaki zuen.

  • Onuradunak: Edonor, pertsona fisiko nahiz juridikoa.
  • Helburua: Jarduera komertziala ipintzeko Irurako lokal batean bere alokairua ordaintzeko laguntzea   eta gehiengo denboraldia 24 hilabete izanik (2021 eta 2022).
  • Eskaerak aurkezteko epea: 2021eko abenduaren 31 arte.
  • Eskaerak aurkezteko lekua: Udal honetako harrera bulegoan. Irura, San Migel plaza, 1.
  • Argibidea: Harrera bulegoan

Se pone en general conocimiento que  por Decreto de Alcaldía de 9 de febrero de 2021 este Ayuntamiento de Irura ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas para el alquiler de un local comercial a implantar en Irura.

  • Beneficiarios: Cualquier persona física o jurídica.
  • Objeto: Subvencionar el alquiler de un local en Irura para implantar una actividad comercial y por un periodo máximo de 24 meses (2021 y 2022).
  • Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Lugar de presentación: Registro de Entrada de este Ayuntamiento de Irura, Plaza San Migel, 1.
  • Información: Registro de Entrada
 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documentos