Agenda

Bubble ball

02 ENE

  • Urtarrilak 02
  • Goiz eta arratsalde
  • Lekua: frontoian
  • Euskaraz
  • LH6 – DBH1

Parte hartzea 6 nerabez osatutako taldeetan egingo da eta talde bakoitzak ordu jakin bat izango du. Nerabe bakoitzari zein talde eta ordutan egokitu zaion abenduaren 30a baino lehen jakinaraziko zaio. Gehienez 60 nerabek parte hartu ahal izango dute eta Irurakoek lehentasuna izango dute. Izen ematea abenduaren 26a baino lehen gaztelekuan edo kultura bulegoan.

* * *

  • 2 de enero
  • mañana y tarde
  • Lugar: en el frontón
  • Euskera
  • LH6 – DBH1

La participación se realizará en grupos de 6 adolescentes y cada grupo dispondrá de una hora determinada. Se informará a cada adolescente del grupo y hora que le ha correspondido antes del 30 de diciembre. Podrán participar un máximo de 60 adolescentes y tendrán prioridad los de Irura. Inscripción antes del 26 de diciembre en el gazteleku o oficina de cultura.

Bubble ball