Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Reunión entre el Ayuntamiento y la Diputación sobre la carretera GI-3650

Toda la información

19·11·2021

Azaroaren 11n, Irurako Udaleko ordezkaritza bat (alkatea eta teknikariak) Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako departamentura hurbildu zen, sail horretako arduradun diren Foru Diputatu (Aintzane Oiarbide), zuzendari eta teknikariekin elkartzera, Irurak GI-3650 errepideko (Kale Nagusia) trafikoarekin dituen arazoei buruz hitz egiteko.

Irurako Udalak, GEA21 enpresaren laguntzarekin, hilabeteak pasa ditu gaiaren alor nagusiak jasotzen dituen txosten bat osatzen. Bertan, modu zehatz batean aurkitu daitezke egoeraren diagnostikoa, herritarren pertzepzioaren inguruko datuak eta konponbiderako proposamenak.

Bileraren helburu nagusia aurkezpena egitea izan zen, elkarlanerako lehenengo pauso izan dadin. Trafikoak Irurako herritarren egunerokoa baldintzatzen duela begi-bistakoa da; orain, etorkizunera begira, hamarkadatan iraun duen arazoari irtenbideak aurkitzea dagokigu guztioi.

Foru Aldundiko ordezkariek konpromisoa agertu zuten Irurako Udalak aurkeztutako proposamenak aztertzeko eta departamentuko teknikarien bidez analisi propioak egiteko.

El 11 de noviembre, una delegación del Ayuntamiento de Irura (alcalde y técnicos) se acercó al departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para reunirse con las Diputaciones Forales (Aintzane Oiarbide), directores y técnicos responsables de dicho departamento para tratar sobre los problemas de Irura con el tráfico de la GI-3650 (Gran Vía).

El Ayuntamiento de Irura, con la colaboración de la empresa GEA21, ha pasado meses elaborando un informe que recoge las principales áreas del tema. En él se puede encontrar de una manera concreta el diagnóstico de la situación, los datos de percepción ciudadana y las propuestas de solución.

El objetivo principal de la reunión fue hacer una presentación para que sea un primer paso de colaboración. Es obvio que el tráfico condiciona el día a día de los ciudadanos de Irura; ahora, de cara al futuro, nos toca a todos encontrar soluciones al problema que ha perdurado durante décadas.

Los representantes de la Diputación se comprometieron a analizar las propuestas presentadas por el Ayuntamiento de Irura y a realizar análisis propios a través de los técnicos del departamento.