Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Contratación de monitores para las colonias de verano “Goiza Pasa 2020”

El Ayuntamiento contratará monitores para las colonias de verano “Goiza Pasa 2020”, del 22 de junio al 24 de julio para 3 horas y 30 minutos (según las inscripciones podrán cambiar las condiciones).

24·04·2020

Irurako Udalak begiraleak kontratatuko ditu antolatuko dituen “Goiza Pasa 2020” udaleku irekietarako,  ekainaren 22tik uztailaren 24ra 3 ordu eta 30 minutuz aritzeko. Izena ematen duten haur kopuruaren arabera, baldintzak alda daitezke.

Begirale lanetan aritzeko beharrezkoa da adinez nagusia izatea kontratua sinatzean eta euskaraz jakitea. Lehentasun osoa izango dute aisialdiko begirale titulua dutenek.

Kontutan hartu eta baloratuko diren puntuak, errolda, titulazioa, ikasketak, lan eskarmentua, euskara maila egiaztatzen duen agiria, etab. izango dira besteak beste.

Interesatuek kurrikulumak eta titulu, ikastaro eta lan egin izanaren agirien kopiak (apirilaren 29tik maiatzaren13ra, biak barne) goizapasa2020@gmail.com korreo elektronikora bidali beharko dituzte. 

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa merituetan lortutako puntuen batura izango da, horren arabera sortuko delarik izengaien zerrenda. Zerrenda hau, goizapasako begiraleak kontratatzeko ez ezik urtean zehar sortzen diren ordezkapen eta beharrei erantzuteko ere erabiliko da.

Aurten, aisialdiko begirale titulua lortzeko lehen praktikak burutu nahi dituzten Irurarrek eskaera goizapasa2020@gmail.com korreo elektronikora egin beharko dute. 

Oharra

COVID-19 birusak sortu duen osasun alarmaren ondorioz, ezin da ziurtatu uztailean goiza pasa zerbitzua aurrera eramateko aukera izango dugunik, beraz, jakinarazi, legeak arautzen duenaren arabera jardungo dugula.

El Ayuntamiento contratará monitores para las colonias de verano “Goiza Pasa 2020”, del 22 de junio al 24 de julio para 3 horas y 30 minutos (según las inscripciones podrán cambiar las condiciones).

Para trabajar como educador/a es imprescindible ser mayor de edad y saber euskera. Tendrán preferencia absoluta los titulados/as de monitor/a de Tiempo Libre.

Los puntos que se tendrán en cuenta y valorarán serán, entre otros, el censo, la titulación, los estudios, la experiencia laboral, el certificado que acredite el nivel de euskera, etc.

Los interesados deberán enviar los currículos y copias de los títulos, cursos y certificados de asistencia a goizapasa2020@gmail.com (del 29 de abril al 13 de mayo, ambos inclusive).

La calificación final de cada aspirante será la suma de los puntos obtenidos en los méritos, según la cual se creará la lista de candidatos. Esta lista se utilizará no sólo para contratar monitores de la goiza pasa, sino también para atender las sustituciones y necesidades que se produzcan a lo largo del año.

Este año, para los/as que deban realizar las primeras prácticas para obtener el título de monitor/a de tiempo libre y estén empadronados en Irura tendrán que enviar la petición a goizapasa2020@gmail.com.

Nota

Debido a la alarma sanitaria generada por el virus COVID-19, no se puede asegurar que en el mes de julio se pueda llevar a cabo el servicio de la goiza pasa, por lo que se informa que actuaremos de acuerdo a lo establecido en la ley.