Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Presupuestos participativos 2022

Aviso

20·05·2022

2022ko aurrekontu parte-hartzaileetan herritarrek egindako proposamenak jaso ondoren, Udal bulego teknikoak, proposamenen bideragarritasuna aztertu du eta “Garbileku-plazako argiztapena eta segurtasun-sarea jartzea,” izan da, baldintza guztiak betetzen dituen proiektu bakarra.

Beraz, garbileku-plazako argiztapen eta segurtasun-sarea jartzearen lanak emango dira aurrera.

Una vez recogidas las propuestas de la ciudadanía en los presupuestos participativos de 2022, la oficina técnica municipal ha analizado la viabilidad de las propuestas y “La instalación de la iluminación y la red de seguridad de la plaza del lavadero” ha sido el único proyecto que cumple todos los requisitos.

Por lo tanto, se continuará con los trabajos de instalación de la red de iluminación y seguridad de la plaza del lavadero.