Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Concurso de fotografía: Calendario 2022

Bases

27·10·2021

 • Partaideak: Iruran erroldatuta daudenak parte ahal izango dute, bakarka.
 • Argazki-kopurua: parte hartzaile bakoitzak gehienez hiru argazki.
 • Gaia: edertasuna. Argazkiak koloretan eta Irurako lekuren batean ateratakoa izan beharko du.
 • Argazkiak nola eta non aurkeztu argazkiak formatu etzana izan behar du eta era digitalean aurkeztuko dira. Irudiak JPG formatuan egon behar dira 2500px alde zabalena, 250ppp eta RGB formatu espazioan. Argazkiak gutxieneko kalitatea izan beharko du, beraiekin lan egin ahal izateko
 • Argazkiak irurabizi@gmail.com helbidera bidali. Argazki bakoitzarekin batera, egilearen izena, posta elektronikoa, telefonoa eta azalpentxo bat, argazkia non ateratakoa den azalduz.
 • USB bidez ere aurkez daiteke, hau liburutegian jarriko den kutxa batean utzi, gutun-azal baten barruan etabertan aurre
 • Epea: aurkezteko epea 2021ko azaroaren 1etik, 2021eko azaroaren 14ra izango da.
 • Sariak: epaimahaiak aukeratutako hamabi argazkiren egileek 30€ko bono bana jasoko dute, herriko taberna eta dendaren batean erabiltzeko
 • Horiez gain, beste bi saritu ere banatuko ditugu:
  • Epaimahaiak beste lau argazki aukeratuko ditu, eta herritarrek aukeratuko dute lau hauen arteko irabazlea, Whatsappez egindako bozketa bidez. Argazki hori egutegiko azalekoa izango da eta argazki-egile horrek ere 30€ko bonoa jasoko du.
  • Bozketako parte hartzaile guztien artean 30€ko beste bono bat zozkatuko dugu, eta bono honen sariduna ezingo da izan saritutako argazki-egileren bat.
 • Sari banaketa abenduan egingo da, Kultur Mahaiak antolatuko duen kultur emanaldiren batean. Aurrerago jakinaraziko dugu data zehatza.
 • Epaimahaia: epaimahaia bost kidez osatua egongo da:
  • kultura zinegotzia, Irura Biziko kide bat, Kultur Mahaiko bi kide, eta gaian aditua den herritar bat.
 • Jabetza intelektuala eta datuen babesa: Irura Bizik ez du izango lehiaketara aurkeztuko diren argazkien jabetza intelektuala; egilea izango da argazkien jabe bakar. Halaber, Irura Bizik lehiaketara aurkeztutako argazki guztiak erabili ahal izango ditu egoki deritzon gauzetarako.
 • Irura Bizik parte-hartzaileen datuak babestuko ditu eta ez ditu erabiliko argazki lehiaketarekin zerikusia ez duen beste ezertarako.
 • Oharrak:
  • Parte hartzeak baldintza hauen onarpena adierazten du.

Baldintza hauetan kontuan izan ez den edozein arazo edo gertakari suertatuz gero, antolakuntzak konponduko du hobekien deritzon bezala.

Edozein zalantza izanez gero, jar zaitez harremanetan Irura Biziko kideren batekin edo irurabizi@gmail.com posta elektronikora idatzi.

 • Participantes: podrán participar las personas empadronadas en Irura, de forma individual.
 • Número de fotografías: máximo tres por participante.
 • Tema: la belleza. La fotografía deberá haber sido tomada en color y en algún lugar de Irura.
 • Presentación de fotografías en formato apaisado y en formato digital. Las imágenes deben estar en formato JPG 2500px en el espacio formato más ancho, 250ppp y RGB. La fotografía deberá tener un mínimo de calidad para poder trabajar con ella.
 • Enviar las fotos a irurabizi@gmail.com
 • Junto con cada fotografía, el nombre del autor, el correo electrónico, el teléfono y una pequeña explicación del lugar en el que ha sido tomada.
 • También se puede presentar en  USB, depositándolo en una caja que se instalará en la biblioteca, dentro de un sobre e introducir los datos anteriormente mencionados en un papel. Se devolverán Los USB al finalizar el concurso.
 • Plazo: el plazo de presentación será del 1 al 14 de noviembre de 2021.
 • Premios: las personas autoras de doce fotografías seleccionadas por el Jurado, recibirán un bono de 30 € para su uso en algún bar o tienda de la localidad.
 • Además, se entregarán otros dos premios:
  • El jurado seleccionará otras cuatro fotografías, entre las que el ganador será elegido por votación popular a través de Whatsapp. Esta fotografía será la de la portada de calendario y el autor o autora también recibirá un bono de 30 €.
  • Entre todos las personas participantes en la votación, sortearemos otro bono de 30 €, no pudiendo ser premiado alguno de las personas  premiadas anteriormente.
 • La entrega de premios se realizará en diciembre, en alguna de las actuaciones culturales que organizará la Mesa de Cultura. Más adelante daremos a conocer la fecha exacta.
 • Jurado: el jurado estará compuesto por cinco miembros:
  • La concejala de Cultura, una miembro de Irura Bizi, dos miembros de la Mesa de Cultura, y un ciudadano experto en la materia.
 • Propiedad intelectual y protección de datos: Irura Bizi no tendrá la propiedad intelectual de las fotografías que se presenten al concurso; la persona autora será la única propietaria de las mismas. Asimismo, Irura Bizi podrá utilizar todas las fotografías presentadas al concurso para aquellas cosas que considere oportunas.
 • Irura Bizi protegerá los datos de los participantes y no los utilizará para nada más que no tenga que ver con el concurso fotográfico.
 • Observaciones:
  • La participación implica la aceptación de estas condiciones.

Cualquier problema o incidente que no se haya tenido en cuenta en estas condiciones será resuelto por la organización como mejor se considere.

Para cualquier duda, póngase en contacto con algún miembro de Irura Bizi o escriba al correo electrónico irurabizi@gmail.com.