Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Concurso fotográfico

Para diseñar el calendario del 2021

27·10·2020

Oinarriak

 • Partaideak: Iruran erroldatuta daudenak parte ahal izango dute, bakarka.
 • Argazki-kopurua: Parte hartzaile bakoitzak gehienez hiru argazki.
 • Gaia: Irurako txokoak gaur egun. Argazkiak gaur egungoa izan behar du, eta koloretan eta Irurako lekuren batean ateratakoa.
 • Argazkiak nola eta non aurkeztu: Argazkiak formato etzana izan behar du eta era digitalean aurkeztuko dira. Irudiak JPG formatuan egon behar dira eta A4 neurrirako gutxieneko kalitatea izan beharko dute, beraiekin lan egin ahal izateko.
  Argazkiak irurabizi@gmail.com helbidera bidali. Argazki bakoitzarekin batera, egilearen izena, posta elektronikoa, telefonoa eta azalpentxo bat, argazkia non ateratakoa den azalduz.
  USB bidez ere aurkez daiteke, hau liburutegian jarriko den kutxa batean utzi, gutunazal baten barruan eta bertan aurrez aipatutako datuak sartu paper batean idatzita. USBak iztuli egingo dira lehiaketa amaitzean.
 • Epea: Aurkezteko epea 2020ko azaroaren 2tik, 2020ko azaroaren 15era izango da. Ondoren jasotakoak ez dira lehiaketan sartuko.
 • Sariak: Epaimahaiak hamabi argazki aukeratuko ditu saridun bezela, argazki bakoitzaren egileak 30 euroko bono bat jasoko du, herriko taberna eta dendaren batean erabiltzeko.
  Saritutako hamabi argazki horietaz gain, beste lau argazki aukeratuko dira, eta lau hauen arteko irabazlea herritarrek aukeratuko dute, Whatsappez egindako bozketa bidez. Argazki hori egutegiko azalekoa izango da eta egileak ere 30 euroko bono bat jasoko du.
  Sari banaketa, azaroaren 21, larunbata izango da, Kultur Mahaiak antolatuko duen kultur emanaldiaren barruan.
 • Epaimahaia: Epaimahaia bost kidez osatua egongo da: kultura zinegotzia, Irura Biziko kide bat, Kultur Mahaiko bi kide, eta gaian aditua den herritar bat.
 • Jabetza intelektuala eta dauten babesa: Irura Bizik ez du izango lehiaketara aurkeztuko diren argazkien jabetza intelektuala; egilea izango da argazkien jabe bakar. Halaber, Irura Bizik lehiaketara aurkeztutako argazki guztiak erabili ahal izango ditu egoki deritzon gauzetarako.
  Irura Bizik parte-hartazileen datuak babestuko ditu eta ez ditu erabiliko argazki lehiaketarekin zerikusia ez duen beste ezertarako.
 • Oharrak:
  • Parte hartzeak baldintza hauen onarpena adierazten du.
  • Baldintza hauetan kontuan izan ez den edozein arazo edo gertakari suertatuz gero, antolakuntzak konponduko du hobekien deritzon bezala.
  • Edozein zalantza izanez gero, jar zaitez harremanetan Irura Biziko kideren batekin edo irurabizi@gmail.com posta elektronikora idatzi.

Bases

 • Participantes: podrán participar solo los empadronados en Irura.
 • Nº de fotografías: máximo tres fotografías por participante.
 • Tema: Rincones de Irura en la actualidad. La foto debe ser actual, en color y de algún lugar de Irura.
 • Cómo y dónde presentar las fotos: La fotografía debe tener formato horizontal y se presentará de forma digital. Las imágenes deben estar en formato JPG y tener una calidad mínima para la medida A4 para poder trabajar con ellas.
  Enviar las fotos a irurabizi@gmail.com. Junto a cada foto, el nombre del autor, el correo electrónico, el teléfono y un resumen explicando dónde se ha sacado la foto.
  También se puede presentar mediante USB, que se depositará en una caja que se colocará en la biblioteca, dentro de un sobre en el que se introducirán los datos mencionados anteriormente escritos en un papel. Los USB se devolverán a la finalización del concurso.
 • Plazo: el plazo de presentación será del 2 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020. Las recogidas con posterioridad a esa fecha no entrarán en el concurso.
 • Premios: El jurado elegirá doce fotografías premiadas, los autores de esas fotografías recibirán un bono de 30 euros, para su uso en algún bar y tienda de la localidad.
  Además de las doce fotografías premiadas, se seleccionarán otras cuatro, y el ganador de estas cuatro fotografías será elegido por los ciudadanos mediante votación en Whatsapp. Esta fotografía será de portada de calendario y el autor recibirá también un bono de 30 euros.
  La entrega de premios será el sábado 21 de noviembre, dentro de la jornada cultural organizada por la Mesa de Cultura.
 • Jurado: El jurado estará compuesto por cinco miembros: la concejala de Cultura, un miembro de Irura Bizi, dos miembros de la Mesa de Cultura, y un ciudadano experto en la materia.
 • Propiedad intelectual y protección de datos: Irura Bizi no tendrá la propiedad intelectual de las fotografías que se presenten al concurso; el autor será el único propietario de las fotografías. Asimismo, Irura Bizi podrá utilizar todas las fotografías presentadas al concurso para los asuntos que considere oportunos.
  Irura Bizi protegerá los datos de los participantes y no los utilizará para nada que no esté relacionado con el concurso de fotografía.
 • Notas:
  • La participación implica la aceptación de estas condiciones.
  • Cualquier problema o incidente no contemplado en estas condiciones será resuelto por la organización como mejor considere.
  • Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con algún miembro de Irura Bizi o escribir al correo electrónico irurabizi@gmail.com.