Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Concurso fotográfico "Mugikortasun iraunkorra"

Concurso organizado por TARGAZKI Tolosaldeko Argazkilari Taldea y Tolosaldea Garatzen con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

09·09·2020

Oinarriak

Tolosaldean bizi diren guztiek parte hartu ahal izango dute lehiaketan, TARGAZKI elkarteko kideek izan ezik.

Lehiaketaren gaia mugikortasun iraunkorra da, edozein motatako argazki-teknika onartzen da, baldin eta parte hartzen duen egileak irudia osorik lortu badu, egilearenak ez diren elementurik sartu gabe.

Parte-hartzaile bakoitzak gehienez 4 argazki aurkeztu ahal izango ditu. Aurkeztutako argazkiek ezingo dute inolako identifikaziorik edo ur-markarik eraman.

Argazkiak JPG formatuan, 10. konpresioan eta gehienez 4000 pixeleko tamainan aurkeztu behar dira alderik luzeenean.

Fitxategien gehienezko pisua 5 megakoa izango da.

Izen-ematea doakoa da. Argazkiak internet bidez bakarrik bidali ahal izango dira, targazki.fotogenius.es helbidean.

Lehiaketaren egutegia

 • Onartzeko epea: 2020ko abuztuaren 10etik irailaren 13ra
 • Epaimahaiaren erabakia: 2020ko irailaren 15ean
 • Emaitzaren jakinarazpena: 2020ko irailaren 16an
 • Sari banaketa: 2020ko irailaren 19an

Epaimahaia Targazki elkarteko hiru kidek osatuko dute. Epaia apelaezina izango da eta emaitza posta elektronikoz jakinaraziko da, webgunean argitaratzeaz gain.

Sariak

Kategoria orokorreko sariak

 • Lehen saria: Argazki denda batean gastatzeko 300 ko opari txartela + oroigarria
 • Bigarren saria: Argazki denda batean gastatzeko 100 ko opari txartela + oroigarria
 • Hirugarren saria: Argazki denda batean gastatzeko 100 ko opari txartela + oroigarria

Gazteen kategoriako sariak (8-16 urte)

 • Lehen saria: Argazki denda batean gastatzeko 100 ko opari txartela + oroigarria
 • Bigarren saria: Oroigarria
 • Hirugarren saria: Oroigarria

Kontsultetarako eta informazio eguneraturako

Sari banaketa non egingo den elkartearen webgunean jakinaraziko da.

Ezinbestekoa izango da saridunak edo pertsona baimendun bat bertaratzea horiek jasotzeko.

Erakusketa bat egingo da hobekien baloratutako argazkiekin, zehazteke dauden lekuan eta egunetan.

Beste ohar batzuk

 • Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea dakar.
 • Bertan azaltzen ez den edozein gorabehera erakundeak konponduko du.
 • Aurkeztutako lan guztiak egilearen jabetza absolutuan geratuko dira, eta antolakuntzak argitaratzeko (liburuxkak, publizitatea, sare sozialak, lehiaketaren webgunea, etab.) edo merkataritza izaerarik gabeko erakusketarako eskubidea izango du, betiere egilearen izena aipatuta.
 • Erakusketan fisikoki erakutsitako argazkiak elkarte antolatzailearen jabetzakoak izango dira, eta etorkizunean elkarte antolatzaileak erabili ahal izango ditu, betiere irabazi asmorik gabe eta egilearen izenarekin batera.
 • Antolakuntzak eskubidea izango du indarrean dagoen legediaren aurkako argazkiak lehiaketatik kanpo uzteko.
 • Emandako datuak era konfidentzialean tratatuko dira.

Bai datak, bai sariak banatzeko ekitaldiak, eta abar, unean uneko COVID 19ren ondoriozko egoeraren arabera alda daitezke.

 

 

Dokumentuak deskargatu

Oinarriak [pdf]

Bases

Podrán participar en el concurso todos los residentes en Tolosaldea, excepto los miembros de la asociación TARGAZKI.

El tema del concurso es la movilidad sostenible, se admite cualquier tipo de técnica fotográfica siempre que la imagen haya sido obtenida en su totalidad por el autor participante sin incorporar elementos ajenos a su autoría.

Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías. Las fotografías presentadas no podrán llevar ningún tipo de identificación ni marca de agua.

Las fotografías deben presentarse en formato JPG, compresión 10 y un tamaño máximo de 4000 pixeles en el lado más largo.

El peso máximo de los archivos será de 5 megas.

La inscripción es gratuita. El envío de las fotografías podrá realizarse exclusivamente por internet en la dirección: targazki.fotogenius.es

Calendario del concurso

 • Plazo de admisión: Del 10 de agosto al 13 de septiembre de 2020
 • Fallo del jurado: 15 de septiembre de 2020
 • Comunicación del resultado: 16 de septiembre de 2020
 • Entrega de premios: 19 de septiembre de 2020

El jurado estará compuesto por tres miembros de la asociación Targazki. El fallo será inapelable y el resultado se comunicará por email, además de publicarse en la web.

Premios

Premios categoría general

 • Primer premio: Tarjeta regalo de 300 € para gastar en una tienda de fotografía + recordatorio.
 • Segundo premio: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía + recordatorio.
 • Tercer premio: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía + recordatorio.

Premios categoría joven (8-16 años)

 • Primer premio: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía + recordatorio.
 • Segundo premio: Recordatorio.
 • Tercer premio: Recordatorio.

Para consultas e información actualizada

El lugar donde se celebrará la entrega de premios se comunicará en la web de la asociación.

Será imprescindible la asistencia de los premiad@s o de una persona autorizada para su recogida.

Se realizará una exposición con las fotografías mejor valoradas en lugar y fechas por determinar.

Otras consideraciones

 • El hecho de concurrir en este concurso supone la total aceptación de las bases.
 • Cualquier incidencia surgida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización.
 • Todas las obras presentadas quedarán en propiedad absoluta del autor, reservándose la organización el derecho de su publicación (folletos, publicidad, redes sociales, web del concurso, etc.) o exhibición sin carácter comercial, citándose en todo caso el nombre del autor.
 • Las fotografías exhibidas físicamente durante la exposición quedarán en propiedad de la asociación organizadora y en un futuro podrán ser utilizadas por la asociación organizadora, siempre sin ánimo de lucro y acompañadas del nombre del autor.
 • La organización se reserva el derecho de excluir del concurso fotografías que sean contrarias a la legislación vigente.
 • Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial.

Tanto las fechas como los diferentes eventos de entrega de premios etc.. pueden sufrir modificaciones según la situación derivada del COVID 19 en cada momento.

 

 

Descargar documento

Bases [pdf]