Visor de contenido web
Noticias
Atrás

Llega a Irura el "kit de iluminación energética"

Campaña que permite el autodiagnóstico energético en el hogar

15·11·2022

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak, Irurako udalarekin elkarlanean, Energia Argitu programaren baitan, etxean energia-eraginkortasuna hobetzeko eta faktura elektrikoa murrizteko helburua duen kanpaina antolatu du.  

Kanpaina honen helburua herritarrei etxeko energia-kontsumoa modu pertsonalizatuan diagnostikatu eta ulertu ahal izateko beharrezko tresnak ematea da, baita energia-eraginkortasuna hobetzeko eta faktura elektrikoa murrizteko irtenbideak proposatzea ere.

Kanpaina honela burutuko da:

 1. Azalpen-tailer batekin hasiko da, "Aurreztu dirua eta irabazi osasunean zure etxebizitzan" azaroaren 29an, Eskola zaharrean, 18:30etan, Etxean autodiagnostiko energetikoa nola egin azaltzeaz gain, etxebizitzetan ohikoak diren arazoak konpontzeko irtenbideak zehaztuko dira.
 2. Udalaren bitartez, interesdunei “Energia Argitu Kit” maletak banatuko zaizkie. Kit horrek aukera ematen du etxeetan neurketak egiteko, energia-gabeziak detektatzeko (aire-ihesak, berokuntza-erradiadoreetako galerak, ur-emariaren kontrola, instalazioaren errendimendua eta galerak, eta abar) eta % 5 eta % 10 arteko aurrezpenak eragin ditzaketen neurri sinpleak hartzea proposatzen du. Maletatxoko tresnak erabiltzeak ez du eskatzen ezagutza teknikorik; beraz, interesa duten pertsona guztiek erraz erabili ahal izango dute.
 3. Behin etxebizitzaren auto diagnostikoa eginda, parte-hartzaileek etxebizitzen birgaitze energetikoko espezialistekin lortutako emaitzei buruzko zalantzak kontsultatzeko aukera izango dute.

Kanpaina honetan parte hartu nahi duten herritarrek, azaroaren 25a baino lehen izena ematea beharrezkoa da. Horretarako, honako bideak erabil daitezke:

Kanpaina hau Energia Argitu programaren baitan kokatzen da eta bere helburua Gipuzkoako sektore ezberdinei (etxebizitzak, merkataritza, enpresa txikiak, etab.) energiaren kontsumoaren murrizketa lortzeko, eraginkortasuna handitzeko eta energia berriztagarriak bultzatzeko tresnak eskura jartzea da. Horretarako, Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako Foru Departamentuak baliabide-multzo bat jartzen du lurraldeko eragile ezberdinen eskura; hala nola, aurrez aurreko prestakuntza-saioak, on-line tutorialak, energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko gidak, Energia Argitu programaren web gunea, eta abar. Honakoak dira 2022 urtean zehar Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak martxan jarritako gainerako prestakuntza- eta sentsibilizazio-ekintzak:

 • Nola egokitu etxeko kontsumo elektrikoa tarifa berrietara erotu gabe.
 • Etxean energia aurrez dezakezu erosotasunik galdu gabe!
 • Energia berriztagarriak zure etxean…posible da!
 • Ibilgailuak elektrikoak eta mugikortasun jasangarrirako aukerak
 • Komunitate Energetikoak: zer dira eta nola funtzionatzen dute (Berria)

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del programa Energia Argitu y en colaboración con el Ayuntamiento de Irura, ha organizado, una campaña con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el hogar y reducir la factura eléctrica.  

El objetivo de esta campaña es dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para poder diagnosticar y entender el consumo energético doméstico de forma personalizada, así como proponer soluciones para mejorar la eficiencia energética y reducir la factura eléctrica.

La campaña se desarrollará del siguiente modo:

 1. Comenzará con un taller explicativo en el municipio, bajo el título “Ahorra dinero y gana en salud en tu vivienda”, que se celebrará en la Antigua escuela, el 29 de noviembre a las 18:30. Además de explicar cómo realizar el autodiagnósti­co energético en el hogar, se detallarán en este taller posibles soluciones a problemas frecuentes en viviendas.
 2. Tras la celebración del taller se distribuirán los maletines “Energía Argitu Kit” a través del Ayuntamiento a los interesados. Este “kit” permite realizar mediciones en los hogares, detectar deficiencias energéticas (fugas de aire, pérdidas en radiadores de calefac­ción, control de caudal de agua, rendimiento y pérdidas de la instalación, etc.) y propone la adopción de sencillas medidas que pueden repercutir en ahorros de entre el 5 y el 10%. El uso de las herramientas del maletín no exige conocimientos técnicos, por lo que podrá ser utilizado fácilmente por todas las personas interesadas.
 3. Una vez realizado el auto diagnóstico del hogar, los participantes podrán consultar las dudas sobre los resultados obtenidos con especialistas en rehabilitación energética de viviendas.

Las personas que deseen participar en la campaña deben inscribirse antes del 25 de noviembre. Para ello, pueden utilizarse los siguientes medios:

Estos talleres se organizan en el marco del programa Energia Argitu y su objetivo es conseguir reducir los consumos energéticos, aumentar la eficiencia y fomentar las energías renovables, de forma sencilla, en distintos sectores de Gipuzkoa (residencial, comercios, pequeñas empresas, etc.). Para ello, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de diferentes agentes del territorio un conjunto de recursos, tales como, sesiones formativas presenciales, tutoriales on-line, guías de ahorro y eficiencia energética, web del programa Energia Gipuzkoa, etc. Estas son las las acciones formativas y de sensibilización adicionales organizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa a lo largo del 2022:

 • Cómo adaptar el consumo eléctrico del hogar a las nuevas tarifas sin volverse loc@
 • ¡Puedes ahorrar energía en tu vivienda sin perder confort!
 • Energías renovables en tu vivienda… ¡es posible!
 • Vehículos eléctricos y alternativas de movilidad sostenible.
 • Comunidades Energéticas: qué son y cómo funcionan (Nuevo)

 

 

Dokumentuak deskargatu / Descargar documento

Kartela / Cartel [pdf]